הקהילה החמה מקבלת בברכה משפחות.

חלק חשוב בחייו של אדם הם האירועים השמחים.

ניתן לערוך אצלנו שבת חתן ברית או בר מצווה בליווי הסבר של המשמעות הרוחנית.

ניתן לקיים את סעודת השמחה במקום המכיל בנוח כ – 70 אנשים בישיבה לשולחנות.

לפרטים 09-7404969