א
השל"ה הקדוש (מקובל שקוראים את תפילת השל"ה הקדוש לבנים ב-א סיון)

ב

ג
ר' יעקב שמשון משפיטובקא תלמיד המגיד ממזריטש

ד

ה
ר' זאב וולף מז'יטאמיר תלמיד המגיד ממזריטש

ו
דוד המלך

ז
רבי ישראל "הבעל שם טוב"; הנביא הושע בן בארי

ח
ר' יהושע העשיל מחאלוב תלמיד האפטא רבה

ט
ר' יצחק אייזיק מזידיטשוב

י
ר' אליעזר רוקח בעל 'מעשה רוקח'

יא

יב
ר' מנחם מנדל מבאר

יג
ר' יעקב מוצפי

יד
ר' חיים בן יצחק מוולוז'ין

טו
יהודה בן יעקב (משבטי י-ה); רבי ידידיה רפאל חי אבולעפיא

טז

יז
ר' אהרון מקארלין

יח
ר' יששכר בער מראדשיץ

יט
ר' יהודה אבן עטר

כ

כא

כב

כג

כד

כה
רבן שמעון בן גמליאל; ר' חנינא סגן הכהנים; ר' ישמעאל כהן גדול;
רבי צבי הירש מנדבארנא; רבי בעריש מביאלא : הרב מרדכי אליהו

כו
ר' יונתן בן עוזיאל; ר' יחיאל מיכל מקורימא תלמיד החוזה מלובלין

כז
ר' חנינא בן תרדיון

כח

כט
ר' שמואל שמעריל מאסטראווצא תלמיד המגיד מקאזניץ;
רבי חנינא בן עקשיא

ל
ר' משה נג'ארה תלמיד האר"י