בדיקת חמץ

נוהגים להניח 10 פתיתים של חמץ (כל אחד סגור בשקיק קטן) לפזר את השקיות בפינות שונות של חדרי המגורים והמטבח ולמוצאם בבדיקה. הבדיקה מתבצעת לאור הנר והיא כוללת כל מקום, שייתכן שהגיע אליו חמץ במהלך השנה (גם אם כבר ניקו מקום זה קודם לכן). מטרת הבדיקה למנוע מצב, שבו יימצא ברשותנו חמץ בפסח ונעבור על איסורי "בל ייראה" ו"בל יימצא" מהתורה.

בזמן הבדיקה מכוונים על 10 ספירות של הקליפה, הרצון האנוכי שבתוכנו אותו אנו מבערים. בזמן הבדיקה מכוונים לבער מדרגות הטומאה וכוח היצר מספירת מלכות ועד לספירת הכתר; כלומר בפתית הראשון שמוצאים בבדיקה מכוונים על הסרת מודעות שלילית וכוח היצר הנמצא בשדה האנרגטי של ספירת מלכות, בפתית השני מכוונים על הסרת השליליות בשדה האנרגטי של ספירת יסוד וכן הלאה, הספירות הוד, נצח, תפארת, גבורה, חסד, בינה, חכמה וכתר.

מנהג זה התחיל בזמן אסתר ומרדכי בפרס. הפלת הפור להשמדת ישראל הייתה ביום י"ג לחודש ניסן. לאחר שמיעת הגזרה הייתה אסתר מתפללת כל הלילה לבקש עצה מה לעשות, והבינה שכנגד עשר מדרגות הקליפה של המן צריך לפעול ברוחני על-ידי עשרת פתיתי החמץ אותם מבערים מהבית.

משמעות קבלית מורחבת לבדיקת חמץ

רבי יצחק לורייא, האר"י, משווה בין 13 הימים הראשונים של ניסן ל- 13 השנים הראשונות של הילד לאחר לידתו. באותן שנים הכוח השליט הוא היצר הרע כלומר הרצון לקבל לעצמו. בגיל 13 ויום אחד מתחיל להיכנס היצר הטוב. הדבר בא לידי ביטוי בכך שעוד חלק נשמה הנקרא "רוח" מתחיל להתווסף לנפש שכבר קיימת בתוך הילד!
כדאי להבין ישירות מהמקור וזה לשון האר"י בספר ליקוטי תורה פרשת שמות מתוך ההסבר המתחיל "ויקום מלך חדש" …..
" ויאמר יעקב מכרה כיום את בכורתך לי, מפני שביום הראשון שנכנס היצר טוב בגופו של אדם, כשהוא בן י"ג שנה ויום אחד, אזי הוא מולך באותו היום בהכרח, והייצר הרע נכנע מפניו. ולכן אור ל-י"ד בודקיו את החמץ לאור הנר, כי ביום א' של שנת הי"ד הוא נכנס בזכות התורה שלמד בקטנות הנקרא אור, כעניין ותורה אור. ובזכות המצוות שנתחנך בהם דרך חינוך שנקרא נר מצווה, בזכות שניהם בודקים את החמץ שהוא יצר הרע, ודוחים אותו ומכניעים אותו, ונכנס בו נשמה ויצר טוב."
יש לנו כאן סוד חשוב. האר"י מגלה לנו את היכולת לשלוט ביצר הרע, בזרע ובשורש של השנה, והיכולת להכניע את היצר ולקבל תוספת נשמה קדושה. כלומר אפשרות לתקן תהליכים שלא נעשו כראוי בבר- המצווה וגם במידה ונעשו לשפר ולהעלות את המודעות והקדושה של שלנו.

ביטול חמץ

מן התורה מספיק לבטל את החמץ בלב, עד שלא ייחשב בעינינו כלל, על מנת שלא לעבור על איסורי החזקת החמץ בפסח. הדבר מעיד על החשיבות והעוצמה של המחשבה שבלב!
ביטול החמץ הוא נוסח שמשמעותו הפקרת החמץ, שאולי נשאר בטעות ברשותנו, והחשבתו כעפר מן האדמה.
את הנוסח אומרים פעמיים: לאחר בדיקת החמץ (ומתייחסים לחמץ שאולי פספסנו בבדיקה) ולאחר ביעור החמץ (ומתייחסים לחמץ שאולי התפזר אצלנו בינתיים ונשאר ברשותנו). כוונת הלב והוודאות שבמילים אלו המבטלים את החמץ, חשובה ביותר.
נוסח ביטול החמץ נמצא במחזורים