קבלה – שאלות נפוצות

הקבלה היא נשמת התורה, המהות הפנימית העמוקה והעתיקה של היהדות כולה. הקבלה מסבירה ומבארת את מהות היקום, את התשתית הרוחנית עליה מבוססים חוקי הטבע; ואת משמעות חיינו ותכלית קיומנו.

תולדות הקבלה

על הר סיני קיבל משה רבנו את חמשת חומשי התורה, ששת סדרי המשנה, המדרשים והקבלה (ספר הזוהר). זהו מכלול חכמת היהדות, הממוין לארבעה רבדים: פשט, דרש, רמז וסוד – ראשי תבות פרד"ס \ ספר"ד. התורה נלמדת על פי רוב כפשוטה (פשט) אף על פי שצפונים בה סודות ורמזים רבים. הקבלה (המכונה תורת הסוד) היא המפתח לאותם צפנים ולכן בעזרתה ניתן להבין את התורה בעמקות ובהיקף גדולים יותר. התורה מתארת מצוות רבות (מה לעשות וכיצד, מה לא לעשות), הקבלה מבארת את טעמי המצוות הללו (מדוע כדאי לעשות בכלל ובאופן הספציפי בפרט; ומדוע כדאי לא לעשות). המשנה והגמרא מתארות בפירוט רב את מכלול ההלכות המתוארות בתמצית בתורה. הקבלה מאפשרת להבין לעומק את כל אותן ההלכות ואת ההגיון הפנימי ממנו הן צמחו ועליו הן מושתתות. הקבלה היא שורש היהדות. מי שאוחז בשורש אוחז ממילא בגזע, בענפים, בעלים, בפרחים ובפרות של כל העץ.

האם כדאי לי ללמוד קבלה?

אם אני סקרן לדעת את האמת בכל דבר בעולם.
אם אני מוכן לקחת אחריות למעשי ולמהלך חיי.
אם אני רוצה לכוון ולשלוט בחיי ובגורלי.
אם אני מעוניין לשפר את איכות חיי, להרבות שמחה ולהפחית חרדה.
אם אני מעוניין להבין מהי המהות היהודית וכיצד ניתן לחזק את החיבור אליה.
אם אני מעוניין להכיר ערכת כלים מקצועית להתמודדות עם אתגרי החיים – אזי קבלה היא בדיוק מה שאני מחפש, ומה שהכי כדאי לי ללמוד.

האם יש מגבלות הכרוכות בלימוד הקבלה?

בקבלה קיימים שני תחומים מובהקים: טעמי תורה וסתרי תורה. סתרי תורה (קמיעות, השבעות ולחשים) אסורים בלימוד ובעיסוק לכולם, ללא יוצא מן הכלל, עקב הסכנה החמורה הטמונה בדבר (עד ביאת המשיח). בחוגים הדתיים מקובל לטעון שיש ללמוד את התורה כפשוטה תחילה, אח"כ ימלא אדם את כרסו בש"ס ופוסקים, ובאחרית ימיו, אם דעתו עדיין מיושבת – יטעם גם מן הסוד. עד לפני כ 470 שנה הוגבל לימוד הקבלה לגברים נשואים בוגרי ישיבה ומעל גיל 40. לפני כ 470 שנה (משנת 1,540 ואילך) גילה רבי אברהם אזולאי שהגזירה לגבי טעמי התורה בטלה, ומעתה יכול כל אדם בכל גיל להיחשף לידע הקבלי ("חכמת האמת") ללא חשש. כל ילד וכל ילדה יכולים ללמוד כללי התנהגות ומוסר ברוח הקבלה, מדוע כדאי להקפיד ולקיים "ואהבת לרעך כמוך" כבר בגן הילדים, ומיהו ה"פרייר" האמיתי: זה שדואג לעצמו בלבד או זה הרואה גם את צרכי זולתו ומתחשב בהם. יתר על כן, בפרשת נשא בספר הזוהר, מצטט רבי שמעון בר יוחאי מפי משה רבנו שבזכות לימוד הקבלה באמצעות ספר הזוהר עתידים ישראל לצאת מן הגלות לגאולה ברחמים.

האם הקבלה היא כת?

לא. ראה לעיל בפתיח.
מה הקשר בין הקבלה לבית תורות המזרח הרחוק?
הקבלה היא השורש והמקור לכל תורות המזרח. הקשר מבואר בתורה (בראשית, פרשת חיי שרה, פרק כ"ה פסוקים ה' – ו'). תורות המזרח פירטו ופיתחו חלקים מסוימים מהידע הרוחני שירשנו מאברהם אבינו – אך כללות הידע הזה נשמרה ביהדות; ובפרט במסגרת הקבלה.