פרשת בשלח

בספר הזוהר כתוב:

" ומשום זה מי שעוסק בתורה, כאילו עוסק בשם הקדוש. והנה למדנו שהתורה כולה, היא שם קדוש עליון אחד, ומשום שהיא שם קדוש, היא מתחילה ב-ב' שהיא כלל השם הקדוש , דהיינו ג' ווין שבסוד ויסע ויבא ויט, שהם ג' קוין דזעיר-אנפין, שהם ג' קשרים המשפיעים על האמונה, שהיא המלכות."
זוהר הסולם פרשת שמיני סעיף ז'.
כאן הרב אשלג מסביר שהאות ב' המתחילה את ספר בראשית בנויה משלוש אותיות ו', אחת מהווה את הגג, השנייה את הבסיס והשלישית את הקו המחבר בין שתיהן ושלושת האותיות ו' הן כלל ע"ב שמות (72 שמות הבורא יוצאים משלושה פסוקים בתורה המתחילים באות ו'). ושכלל השם בה' הידיעה הוא שם ע"ב, המשפיע שפע למלכות.
גשר
הרמ"ק, רבי משה קורדובירו מהמאה ה- 16, בספרו "שיעור קומה" מכנה את 72 השמות בשם "גשרים" וכן נמצא לכך מקור בספר הזוהר.
מה פירוש "גשרים"? מוסבר בספר הזוהר- שאין שם כוח של צמצום, כלומר אין שם שום כוח עוצר או מעכב על אותם הגשרים, כלומר השפע זורם דרכם ללא חסימה, כדוגמת הנחל או הנהר הזורמים תחת הגשר באופן תמידי ללא חסימה – וזה מעיד על אחת ממדרגות המציאות הקיימות בגשר.
חסדים
כתוב בספר הזוהר שמדובר באור של חסד הזורם כל הזמן מהעולם העליון לעולם שלנו באמצעות 72 השמות. אור זה נקרא בקבלה אור חסדים ולכן לא במקרה גימטרייא של חסד היא 72.
משה רבנו ושם ע"ב
אחד המקומות בו שם ע"ב מופיע במלא הדרו נמצא בסיפור יציאת מצרים. בשם זה משה רבנו בקע את ים סוף.
בסיפור יציאת מצרים בתורה יש שלושה פסוקים מיוחדים, המופיעים בספר שמות פרשת בשלח פרק י"ד בפסוקים 19,20,21, כאן מוצפנים 72 השמות.
ספר הזוהר עם פירוש הסולם פרשת בשלח עמוד נ' מסביר כיצד מרכיבים את הטבלה באמצעות הפסוקים.
למעשה, שם זה מגלה כוח של לעלות מעל הטבע, עלייה מעל הטבע של העולם הזה פירושה כוח נסים ונפלאות.
זהו כוח של שינוי הטבע גם במישור האישי, זהו אחד הכוחות בפרשת בשלח.