יום כיפור

לפדיון כפרוות לחצו כאן

יום כפור – מסר חשוב
ביום כיפור מתגלה אור של ספירת הבינה. למעשה מה שאמור לקרוא זה שכולנו נעלה לקבל מספירת הבינה.
השאלה העולה היא- איך זה בעצם קורה?
אז כן יש את כל המערכת של יום כיפור הצום התפילות וכו'..
אך במיוחד יש להתמקד בשלושה דברים:
א.    להתחייב אישית להתפתחות ועבודה  רוחנית – מתוך הבנה ותחושה שזה עניין של חיים ומוות.
ב.      כנות.
ג.       אין עוד זמן.
העניינים באמת הולכים להיות קיצוניים.
אנו נחזה בדברים שקשה להאמין שהם קורים..
במידה ומוסדות התורה הרגילים לא תהיה אנרגיה של אחדות הם לא יוכלו לספק את הסחורה של מיתוק הדין עבור עם ישראל, לפיכך אותם קבוצות רוחניות וכל קבוצה שתתנהג באחדות פירגון ובאהבה לזולת, שזוהי המודעות האמיתית של ארץ ישראל, היא שתעזור באמת להחלשת הדין ומיתוק הדין מעל בני ישראל.  זה לא מספיק רק להתפלל כמו שהיה עד עכשיו, במידה ואין פנימיות ומודעות רוחנית התפילות הרגילות והמצוות בלי כוונה לא יעזרו. כתוצאה מכך אנשים דתיים יתחילו לתהות מדוע הבורא לא אתם, הרי הם עושים מצוות ומתפללים.
הגענו לזמן שמי שלא מתפלל עם כוונה או עושה דברים עם מודעות נכונה, התפילות או פעולות דתיות לא יהיו אפקטיביות כמו פעם.
פעם, בפעולות ללא כוונה היה מתגלה אור של חסד, על מנת שמתוך כך יגיעו לפעולות מתוך מודעות,
מה שנאמר "מתוך שלא לשמה יבוא לשמה".
הסבר קצר לגבי החג:
יום כיפורים משלים את עשרת ימי הדין המתחילים בראש השנה. עשרת הימים קשורים לעשרת הספירות. ויום כיפור קשור לתיקון הכלי ,תיקון הרצון לקבל , תיקון המלכות .
ספר הזהר מסביר שיש יום אחד בשנה שאינו בשליטת מלאך המוות והוא יום כיפור . ולעומתו יש יום בשנה בו יש אחיזה ושליטה לכוח השלילי והוא יום ט' באב.
בשני ימים אלו צמים, לא אוכלים ולא שותים, לא נועלים נעלי עור, לא מתרחצים, לא מתבשמים ולא מקיימים יחסי אישות. הסיבה לכך שונה בשני המקרים. ביום ט' באב אנו מעוניינים לצמצם את תענוגות הגוף בתור אמצעי הגנה מהאנרגיות השליליות שקימות באותו יום. ביום כיפור אנו מעוניינים להתחבר לאור ולעוצמות הרוחניות ולפיכך נזהרים מכל מה שיכול להגביל את גילוי האור.
האור המתגלה ביום כיפור קשור למדרגה הנקראת בינה. אפשר לומר שספירת בינה משמשת מחסן אנרגטי לכח של חיים בריאות ופרנסה. 5 תפילות ביום כיפור מהוות תקשורת רוחנית ל- 5 מדרגות אנרגטיות של ספירת בינה ומכוון שתפילה משמשת לחיבור לאותה ברכה, דרך 5 התפילות אנו שואפים להתחבר למקור של הברכות.
תפילת "כל נדרי "
נאמרת בערב יום כיפור, מרכזת עניין מיוחד בעולם היהודי כולו , נשאלת השאלה  מדוע ? הרי התפילה נאמרת בשפה הארמית שאינה מובנת לכל אדם. התשובה לכך שבכוח תפילה זו ניתן לבטל דין שנגזר על האדם בראש השנה ולקבל הזדמנות נוספת לשינוי הגורל באמצעות יום כיפורים.