פרשת תרומה

 

לווידאו נוסף – לחץ כאן

בהמשך לפרשת משפטים , מופיע בפרשת תרומה הרעיון – "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם".אמור להיות כתוב "ושכנתי בתוכו" לא בתוכם , ברבים .
מכיוון שמדובר , למעשה , על כל אחד מאתנו , שאנו צריכים לבנות מקדש בתוכנו,כתוב בפסוק בלשון רבים"בתוכם".כמו שבית המקדש מהווה צינור שפע רוחני וגשמי לעולם כולו,כך כל אחד מאיתנו צריך להיות צינור שפע לאור . לקבל , על מנת להאיר לזולת .
אחת הדרכים החזקות לממש זאת , היא הכוח של התרומה . פעולה שלרוב קשה לעשותה .
מדוע ?
מיכוון שרכוש,כסף, זהו הדבר שכולם נכספים אליו, לכן קשה לתת אותו .קיים חוק של הופכיות בעולם .במקום שיש מאמץ גדול יותר, גילוי השפע גדול יותר .
לכן, כאשר אדם פועל נגד הטבע ונותן , יוכל לקבל שפע .על מנת לבנות בית מקדש בתוכנו , אנו צריכים להיות בנתינה , כולל כסף , מכיוון שלתת – זוהי פעולה חשובה .
העקרונות הרוחניים מסבירים את שיעור הנתינה המאוזן שיגלה לנו ברכה . הנתון המספרי הזה הוא מעשר . % 10 מהרווחים צריך להמשיך לזולת . תרומה למען מטרה שעוזרת לזולת ליחידים , או לרבים .
אגב , מניסיון של שנים רבות , המציאות היא שהכסף הנ"ל ,בין כה וכה לא נשאר אצל האדם .אם לא נותנים מרצון , הכסף מוצא דרכו החוצה בדרכים אחרות . כגון השקעה לא נכונה בבורסה או בבית , דו"חות חניה , שותף לא טוב וכן הלאה .
מטרת התרומה היא לזכך את הרצון האנוכי שלנו ולהביא אותנו למודעות של לקבל על מנת לתת .לכן המילה תרומה מורכבת מהמילה תרומ ,שזה לעלות למעלה את האות "ה " ,שמשלימה את המילה תרומה .
האות "ה" מרמזת בקבלה על כלי הקבלה שלנו שצריך להעלות אותו למודעות גבוהה יותר ולכן לא לחינם פרשת תרומה בדרך כלל מופיעה בתחילת חודש אדר , הקשור לכוח של נתינה .
הכוח הזה היווה את אחד הכלים לממש את נס פורים בזמן אסתר ומרדכי .