פרשת כי תבוא

הפרשה מתחילה  "והיה כי תבוא אל הארץ…… " , כיצד כדאי להתנהג כאשר תהיו בארץ ?
התשובה הראשונה – להביא ביכורים , טנא , אל הכהן , כלומר להיות בנתינה . הטנא בגימטרייא  65  , גימטרייא של "אדנ'י " המיצג את ספירת המלכות, הרצון לקבל, כלי הקבלה.
הנתינה לכהן , ואמירת פסוקים המזכירים את יציאת מצרים , עוזרת לנו להתעלות מעל הרצון לקבל לעצמו ומאפשרת לנו להתחבר לכוח שהוציא את בני ישראל ממצרים .
התשובה השנייה – שוב להיות בנתינה , לתת מעשר . לדאוג ליתום לגר לאלמנה , כלומר לדאוג לנזקקים  .
תשובה שלישית -להתנהג לפי חוקי התורה , במיוחד בין אדם לחברו ובמיוחד להיזהר מגילוי עריות . במידה ונעשה זאת נזכה להיות בתדר של עם סגולה וניזכה לניסים ונפלאות . במידה ונתנהג בצורה הפוכה צפויות להתממש קללות .
למעשה מוסבר כאן חוק טבע של סיבה ותוצאה , לכול סיבה יש תוצאה באותה עוצמה בכיוון ההפוך . מה שיצא מאיתנו יחזור אלינו. לכן נאמר קוהלת יא, א-ב – "שַׁלַּח לַחְמְךָ, עַל-פְּנֵי הַמָּיִם: כִּי-בְרֹב הַיָּמִים, תִּמְצָאֶנּוּ."
בכתבי האר"י מובא הסבר לגבי מגפות ומדיטציה להגנה מפניהן. בזמן מגפה כדאי לכוון אותיות נגף בניקוד שורוק , חיריק , צירי .
מומלץ מאד לקרוא פרשת " כי – תבוא " בזוהר חדש פירוש הסולם