פרשת ניצבים

אחת הפרשיות הקצרות בתורה היא פרשת ניצבים . 40 הפסוקים  של הפרשה , מחברים אותנו לתדר אנרגטי של המילה " לבבו " השווה בגימטרייה ל – 40 .
עובדה נוספת , הפרשה מופיעה תמיד לפני ראש השנה , לפעמים בשלמותה לפעמים רק חלק ממנה .
מהו הקשר , בין מנין הפסוקים והאנרגיה של הפרשה , לראש השנה ?
כבר נאמר לנו " עבודה שבלב היא תפילה " . ומכוון שאנו מתחילים שנה חדשה עם הרבה תפילות  , חשוב לזכור שהעבודה היא בתוך הלב .
מדוע נאמר "לבבו" ולא לבו ?
מכוון שיש בלב יצר טוב ויצר הרע , רצון לקבל על מנת לתת והרצון לקבל לעצמו . עבודתנו להמליך את היצר הטוב על היצר הרע , אנו רוצים לקבל מפרשה זו את הכוח להפוך את הרצונות האנוכיים שגם הם יהיו על מנת לתת .
מדוע הפרשה נקראת ניצבים ?
כותב רש"י בפרוש לפסוק ראשון של הפרשה " מלמד שכנסם משה לפני הקב"ה ביום מותו להכניסם בברית "
כלומר , משה רבנו מכנס אותנו כדי לחבר אותנו ולקשר אותנו ,לכוח של אור וברכה (לכרות ברית = חיבור ).
על פי הקבלה כולנו עוברים מעין מוות קליני בראש השנה ונולדים חדשים לשנה חדשה .  השנה חדשה בפתח  דומה לאותה מציאות של בני ישראל לפני כניסתם לארץ  ויש צורך לקבל ברכה מיוחדת על מנת להיכנס ולהצליח בארץ – הקודש ! את הכוח הזה מקבלים מפרשת ניצבים !!
לכן יש בפרשה אות  "ל " גדולה . בספר יצירה כתוב שאות זו  בראה את מזל מאזניים .  הופעת האות בתורה תמיד לפני ראש השנה נותנת הזדמנות להזרים שפע רוחני של קריאת התורה אל חודש תשרי .
שנה טובה לכולם !