עזה

לאורך כל ההיסטוריה, העם היהודי נאלץ להיות מעורב במלחמות חוזרות ונשנות.
אחד המקומות המועד לפורענות, החוזרות ונשנות, נמצא ברצועת עזה.
כבר מזמן אברהם אבינו., יצחק אבינו,יציאת מצרים, שמשון, דוד המלך…. הסיפור הזה לצערנו עדין לא נגמר,מכיוון שהתיקון האנרגטי ברצועת עזה לא הסתיים!  לכן המקום ממשיך לספק קונפליקטים.
ומכוון שהסיבה לכך בעיקר רוחנית ולא גשמית, חשוב מאד לפעול במישור הרוחני.
נקודה חשובה לגבי האנרגיה של איזור רצועת עזה
אזור רצועת עזה קשור לסיפור שני המלאכים שנפלו מן השמים, אשר שמם הוא עזא ועזאל.
שם המלאך הראשון, עזא בחילוף אותיות – עזה
(אות א' ואות ה' מתחלפות מכוון ששתיהן מקבוצת האותיות הגרוניות)
שם המלאך השני עזאל- שימו לב טוב…בגימטרייא שווה לערך המספרי של המילה…. "חמס".
האם זה מקרה שדווקא שני מלאכים גבוהים אלו, קטרגו על בריאת האדם ולכן נפלו מן השמים?
האם זה במקרה ששני השמות קשורים לרצועת עזה?
הלומדים את חכמת הקבלה, יודעים מעבר לכל ספק, שאין כאן מקרה!
מהאמור לעיל, מה שקורה ברצועת עזה מאז ומתמיד קשור לפגם שחוללו שני המלאכים שנפלו מהשמים.
האנרגיה השלילית שלהם עדיין נמצאת ברצועת עזה, אחד המקומות שהם טימאו במיוחד!!!
בבראשית רבתי פרשת בראשית עמוד 30 מוסבר
אלא מלמד כיון שנפלו המלאכים ממקום קדושתם מן השמים שלט בהם יצר הרע כבני אדם וקומתם נעשה כבני אדם ולבשו גוש עפר, שנאמר לבש בשרי רמה וגוש עפר וגו (איוב ז ה). אמר רבי צדוק מהם נולדו הענקים אשר הולכים בזדון לבם ובגובהן ומשלחים ידיהם בכל גזל וחמס ושפיכות דמים, שנאמר ושם ראינו את הנפילים וגו (במדבר י"ג ל"ג) ואומר הנפילים היו בארץ (ו ד). תני שמחזאי הוליד ב בנים ושמותם הייא והייא ונשאו נשים והולידו סיחון ועוג.
הצאצאים שלהם, שנולדו כתוצאה מזה שהמלאכים חטאו עם בנות האדם, הם שגרמו לחמס שהיה הסיבה העיקרית למבול בזמן נוח.
בספר הזוהר נאמר עליהם (דף קנ"ו, דיבור המתחיל "ותדע"): המלאכים עזא ועזאל הם מבחינת אחורים דאבא ואמא שהיה מאיר בהם ג"ר דחכמה בעולם הניקודים. קודם חטא נתקנו במידה מרובה.
ואחר החטא חזרו לביטולם, ואין להם תקנה לפני גמר התיקון.
ספר הזוהר מבהיר, אין תיקון למלאכים הללו לפני בוא המשיח.
לכן האנרגיה של רצועת עזה קשה כל כך. אין לה תיקון בינתיים !!!
מלחמה בדרום – מה ניתן לעשות?
לאור האמור לעיל, מה ניתן לעשות?
את המלחמה ברובד הרוחני, נגד כוחות הרוע, הנמצאים באזור, ניתן לערוך בכלים רוחניים שמטרתם לנטרל אנרגיות שליליות.
מכוון שמדובר בשדה אנרגטי שלילי, צריך להתחבר לשדה אנרגטי של הקדושה המנטרל כוחות שחור.
הקוד, הצירוף הקבלי, במקרה המיוחד של שני המלאכים שנפלו, המחבר אותנו לשדה אנרגטי חיובי,
הוא קרע שט"ן.
(המקור להבנה של הצירוף נמצא בכתבי האר"י)
צירוף זה מופיע בתפילה (מדיטציה הקבלית)  הנקראת "אנא בכוח".
כדאי לומר בכל יום את התפילה הזו ולכוון בכוונות המיוחדות.
לאחר אמירת הפסוק השני מכוונים, מדמיינים, את האותיות קרעשט"ן באותיות דפוס לבנות ועצומות בגודלן מעל רצועת עזה. מבקשים שהאור של הבורא יזרום דרך האותיות של הצירוף הקדוש הזה, וינטרל את אנרגיות השחור שיש ברצועה ובחמס.
באותו הזמן מבקשים בלב, הגנה לחיילי צה"ל ולכל האזרחים החפים מפשע בכל האזור!!
לימוד חשוב בנושא מתקיים בסניפים השונים של מרכז מיכאל.
בספר עץ חיים של האר"י מסבירים שהאנרגיה של שני המלאכים הללו ביחד נכללת במילה עזאזל.
מובאת כאן הפסקה המקורית:
בעניין ב' שעירים הנזכר בפרשת אחרי מות ס"ב הם סוד ב' אנשים מרגלים ב' מוחין חו"ב דז"א דקלי' נוגה דאצילות כנ"ל ואותו של חכמה נמתק יותר ונשאר גורל א' לה' אך הב' מוח בינה דז"א זה ניתן ביה"כ שהוא בחינת בינה לעזאזל הוא ס"מ ונוקבא דנוגה שהם כנגד זו"ן דבי"ע ולפיכך שמחים ולפי שנקרא זו"ן דנוגה דאצילות עזים כנזכר בפרשת תרומה קמ"ז לכן זו"ן בקליפת נוגה דבי"ע בנים שלהם נקרא עזא ועזאל לשון עזים וכללות שניהן נקרא עזאזל     עץ חיים-שער מט-פרק ט
במסכת יומא מופיעה מסקנה חשובה!
עזאזל – מכפר על מעשה עזא ועזאל –  יומא ס"ז
עזאזל – כלומר השעיר לעזאזל של יום הכיפורים מכפר על המעשה של המלאכים כלומר מנטרל את האנרגיה השלילית שנוצרה