שבת שקלים

בשבת שלפני ראש חודש אדר, מוסיפים קריאה מיוחדת בתורה מתוך פרשת "כי-תשא".
פרשת כי-תשא מתחילה במילים – "כי-תשא את ראש בני ישראל….." המשמעות המילולית של תשא מלשון להרים , להחזיק, לשאת. הבורא אומר למשה רבנו להחזיק,לשאת את הראש של בני-ישראל.
כמובן שמדובר במשמעות הרוחנית ולא מדובר במשמעות הפיזית !
משה רבנו מיצג בעולם הרוחני, על פי הקבלה, את ספירת הדעת, מלשון מודעות. ספירת דעת מחברת בין הספירות העליונות לתחתונות ובין ימין ושמאל. כלומר שמשה מרים את הדעת (מודעות) של בני ישראל ומחזיק אותה במקום טוב. (מכאן אנו למדים את החשיבות של מורה רוחני ולימוד רוחני).
מוסבר בספר "בני יששכר" שלהרים את הראש ,זקיפת הראש פירושה ללכת בדרך ישרה ולא עקלקלה.
כל עוד משה היה בחיים, החיבור שלו לספירת הדעת והאור ששרה על בני ישראל כתוצאה מכך, עזר רבות שבני ישראל ילכו בדרך ישרה!
שאלה
משה שואל את הבורא מה יקרה לאחר שאסתלק מהעולם? מה יכול לעזור להחזיק את הראש של בני-ישראל זקוף? ללכת בדרך ישרה, כלומר לקבל כוח שיכול להחזיק את הראש במקום הנכון?
תשובה
התשובה שענה הבורא למשה שאת הכוח החיובי העוזר להחזיק את המודעות, את הראש במקום הנכון יוכלו בני-ישראל לקבל מקריאת התורה המיוחדת של פרשת כי-תשא, אותה מוסיפים במיוחד לקראת חג הפורים בחודש אדר
לכן לא במקרה, המלה "שקל" בגימטרייא שווה ל"נפש". על ידי נתינת מחצית השקל מחזקים את כוחות הנפש!
חצי מרמז על הבחירה החופשית של האדם, חצי לצד אחד וחצי לצד שני, בחירה בין ימין לשמאל, בין רצון לקבל על מנת לתת לבין רצון לקבל לעצמו(אגואיזם).
נתינת מחצית השקל לבורא, כלומר בזמנינו למטרות רוחניות, מעלה את החצי של הרצון לקבל לעצמו גם להתחבר לאור של הבורא. פעולה שמשמעותה הפיכת הרצון האגואיסטי לאלטרואיסטי.
נוהגים לתת צדקה זכר למחצית השקל,בחג-פורים.

שבת שקלים – הסבר נוסף

כך אומר רש"י: "קורין בפרשת שקלים – להודיע שיביאו שקליהם באדר כלומר שיכינו אותם לבית המקדש. למרות שהסכום לא גדול, עשרה גרם כסף טהור. מכיוון שבכסף זה קונים קרבנות שמכפרים על כל ישראל שיש בזה מעלה עצומה,לכן גם ההפרעה,הכוח המונע מלתת מחצית השקל גם כן גדול ועצום .
לכן מודיעים לאנשים חודש מראש להכין את הכסף לתרומה זו.
בשבת שלפני ראש חודש אדר מוסיפים בקריאת התורה מפרשת "כי תשא" את עניין מחצית השקל.,
מכוון שמחצית השקל נועדה לכפר על בני ישראל נוהגים גם היום לתת תרומה שוות ערך "זכר למחצית השקל".
בהרבה מקומות נוהגים לעשות זאת בחג פורים. הסיבה לכך קשורה לשקלים ששקל המן על מנת להשמיד את היהודים כמו שכתוב במסכת מגילה שבגמרא
"גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, ולפיכך הקדים שקליהם לשקליו "
מדוע מחצית?
על מנת להראות שלבד אנחנו חצי! כמו כן שקל שווה עשרים גרה(מידת משקל) מחציתו תהיה עשר , מספר המציין את עשר הספירות של עץ החיים. בעצם הנתינה הנותן מתחבר לשלמות כלי של חיים המרומז במשקל של מחצית השקל.