הפרשה מתחילה עם "ויצא יעקב מבאר שבע…" יעקב שומע בעצת אמו ובורח מעשו שרוצה להרוג אותו.
לא נאמר בתורה שיעקב ברח אלא יצא לדרך שתוביל אותו לחרן.
ישנם מצבים בחיים שלנו שאין מוצא מהם אלא בדרך פעולה אחת. כשזה קורה, עלינו להבין בבירור שזו הדרך שהבורא רוצה בה כדי להביא אותנו לגדולה הרוחנית שלנו או למיצוי הייעוד שלנו. יעקב הבין את זה מאמו, רבקה שעל פי מה שהאר"י הקדוש מסביר (בספר שער הגלגולים) היא הייתה גלגולה של חווה אימנו ואילו יעקב היה שלמות גלגולו של אדם הראשון. היא דחפה את יעקב "לגנוב" מעשיו את הברכות שיצחק ייעד עבורו. יעקב פחד שאם אביו יגלה את התרמית אז הוא יקלל אותו כפי שהוסבר בפרשה הקודמת. רבקה אמרה "עלי קללתך בני" שיש בהם ראשי תיבות "עקב". אם ניזכר, לאחר החטא אומר הבורא לנחש (בראשית ג, ט"ו) "הוא ישופך ראש ואתה תשופנו עקב". יעקב אבינו מתעורר לייעוד והעבודה הרוחנית האמיתי שלו, להיות התרופה לארס של הנחש המקראי שמייצג כל כוחות השחור והספק.
יעקב לא ברח. הוא יצא לדרך הרוחנית שלו, כדי להיות המרכבה לספירת תפארת ואבי האומה הישראלית, לא היה לו ספק שהדרך תהיה מלאה באתגרים. כפי שאנחנו צריכים לעשות בכל פעם שהברירות מצטמצמות וכוח דוחף אותנו לפינה שאנחנו, על פי רוב, לא חפצים להיות בה. זה הזמן לצאת לדרך הרוחנית.
יעקב נחשף להתגלות רוחנית גבוהה באמצעות חלום . הבורא מתגלה אליו ומבטיח לו שהוא יהיה איתו וישמור עליו. כשהוא מתעורר מהחלום, יעקב נודר נדר " …אם יהיה אל"הים עמדי ושמרני בדרך הזה אשר אני הולך ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש ושבתי בשלום אל בית אבי והיה יהו"ה לי לאל"הים ……וכל אשר תיתן לי אעשר אעשרנו לך ". שיח מוזר מאד ובמיוחד לאור העובדה שהבורא כבר הבטיח ליעקב שיהיה איתו ושישמור עליו. אלא, יעקב לא סמך על הזכויות שלו ועל חשיבותו כמי שעתיד להיות המרכבה לקו האמצעי. הוא נודר נדר כדי לקבל כוח נוסף שהוא יכול לשלם עבורו.
אנחנו מתוודעים כאן לכוח של המעשר ! היכולת של כל אדם להזרים ברכה לפרנסה, לבגדים ולמזון ולקבל שמירה רוחנית וגשמית באמצעות נתינת המעשר . שהבורא אומר "בחנוני נא בזאת אם לא אפתח לכם את ארובות השמיים …." כלומר ניתן לבדוק את הבורא באמצעות מצוות המעשר.
המעשר הוא 10% מכל הכנסה שיש לאדם ממשכורת , מירושה , מזכייה וכו'. החלק הזה של הכנסותיו אינו שלו. הוא ניתן לו מעבר למה שמגיע לו כדי שיהיה לו בתור אמצעי שיזרים את הברכה דרך מה שכן מגיע לו. בזמן בית המקדש הכסף הזה ניתן למקדש, בימינו עדיף להפנותו, למטרה רוחנית או לארגון שמפיץ רוחניות בעולם. אדם שמתפרנס מעסק עצמאי מחשב את הרווח לאחר הוצאות העסק , ומזה הוא נותן מעשר.
יעקב מגיע לחרן ומשתהה אצל לבן, אחי אימו, 22 שנים שבמהלכן הוא נלחם עם כל סוגי הרמאות וכל כוחות הכישוף של לבן. לבן היה המכשף החזק והכי מסוכן בהיסטוריה. אבל יעקב עמד איתן כנגדו. לאחר שנשא את לאה שמרמזת על הקשר לבינה ואת רחל שהיא הקשר למלכות, הוא רוכש עושר רב מאד ועוזב. לבן, מרומה, ניסה בכל זאת להביס את יעקב אבל אז, גם הבורא מתערב ומזהיר את לבן. הם כורתים ברית ויש לנו כאן הפרדה ברורה בין הטוב ובין הרע, בין מה שנכון ומה שאיננו נכון. ההבדל הזה הוא כל כך דק שאין לנו, על פי רוב, את היכולת להבחן בו. הקריאה הזו נותנת לנו את הכוח להבחין במה שנכון.
פרשת השבוע מהווה תיעוד רוחני למאבק בין האור לחושך. יעקב אבינו סלל לנו את הדרך הנכונה והיא נגישה בקריאת התורה הזו "בתנאי" שנתחייב להיות כמו יעקב, מחוברים לקו האמצעי שהוא הרצון לקבל על מנת להשפיע, להיות מחוברים לצדק ולכבוד אנושי. אז נמצא את הכוח לראות את הדרך לצמיחה הרוחנית שלנו ולהביס כל מכשול וכל ביטוי של חושך בחיים שלנו.