הגנה בזמן של דין ותוספת הגנה מגפה / תוספת הגנה מעין הרע

כבכול שנה כדאי לוודא נתינה של פדיון "זכר למחצית השקל"

אפשר לקיים את המנהג זכר למחצית השקל במשך כל חודש אדר

" וַיְדַבֵּר יְהֹוָה אֶל מֹשֶׁה לֵּאמֹר: כִּי תִשָּׂא אֶת רֹאשׁ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לִפְקֻדֵיהֶם וְנָתְנוּ אִישׁ כֹּפֶר נַפְשׁוֹ לַיהוָֹה בִּפְקֹד אֹתָם וְלֹא יִהְיֶה בָהֶם נֶגֶף בִּפְקֹד אֹתָם:" פרשת כי-תשא

בזמן שבית המקדש היה קיים שימש מחצית השקל להשתתפות של כלל ישראל בקרבנות הציבור שהוקרבו במקדש.

הרב מרדכי אליהו ז"ל הסביר: מחצית השקל מכפרת על חטא העגל, משה רבנו לא הבין כיצד חצי שקל מכפר עוון העגל והבורא הראה למשה שאפילו מטבע קטן יכול לכפר אם הוא ניתן בשמחה!
 הרב משה גנץ אמר שהנותן מחצית השקל, מבטא בכך לא רק שותפות עם אחיו – בני ישראל, אלא שהוא כביכול, 'נבלע' בתוך 'כלל ישראל'. ומי ש'מתחבא' יפה כל כך בתוך כלל ישראל, יש לו בכך כפרה!

זכר למחצית השקל

הזדמנות לפדיון וברכה מיוחדים

במידה ואתם מעוניינים שנוסיף אתכם לברכה של מחצית השקל אפשר לתרום כאן באמצעות האתר. בבקשה לשלוח רשימת השמות: שם + שם האם, של כל אדם עבורו אתם תורמים את הפדיון, בבקשה לשלוח את השמות למייל 7272mc@gmail.com  פרטים והסבר בהמשך הדף

(בחג נערוך תפילה מיוחדת עבור תורמי הפדיון) 

מומלץ בזמננו, לתת עבור כל אחד/ת מבני הבית, תרומה של מחצית השקל, אנו ממליצים לתת תרומה של פעמיים חי, 36 ₪ לאדם.

לכול עניין – לתשלום מאובטח  – לחץ כאן 

באמצעות פייפל – לחצו כאן

על נתינת זכר למחצית השקל כותב המקובל רבי חיים פלאג'י דברים נפלאים: "כל מי שנותן מחצית השקל מובטח לו שהוא בן העולם הבא, ולא יקרה לו שום פגע רע באותה שנה, ואפילו נגזרה גזרה עליו או על בני ביתו ח"ו היא מתבטלת. ואינו בא לידי חסרון כיס באותה שנה… והמתמיד בה מידי שנה יראה זרע ויאריך ימים".

משמעות הרוחנית

הסבר מדהים של חכמת הקבלה מעלה את המודעות והחשיבות של זכר למחצית השקל בתקופתנו לרמה גבוהה יותר.

1. נפש בגימטרייה שקל ולכן הפעולה הרוחנית המשפיעה על הנפש מתבצעת באמצעות מחצית שקל.
2. כאשר תינוק נולד, הנפש מתחלקת לשני חלקים. חלק אחד נשאר בעולם הרוחני והחלק השני נכנס לתוך הגוף.
מחצית השקל מרמזת על הנפש החצויה, חלק בעולם הרוחני וחלק כאן בגוף. נתינת מחצית השקל מחברת את חלק הנפש הנמצאת בגוף עם חלקה הרוחני הנמצאת בעולם הרוחני, זוהי התחברות לאני העליון להדרכה הטובה ביותר שהנפש יכולה לקבל.
מומלץ בזמננו, לתת עבור כל אחד/ת מבני הבית, תרומה של מחצית השקל, אנו ממליצים לתת תרומה של פעמיים חי, 36 ₪ לאדם.

זמן הנתינה

במשך כל חודש אדר ובפרט בערב פורים, כמו שכתב המקובל רבי שלום שרעבי לתת מחצית השקל בליל פורים קודם מנחה.
במידה ואתם מעוניינים שנוסיף אתכם לברכה של "זכר למחצית השקל" אפשר לתרום כאן באמצעות האתר בבקשה לשלוח רשימת השמות: שם + שם האם או האב, של כל אדם עבורו אתם תורמים את הפדיון, בבקשה לשלוח את השמות למייל 7272mc@gmail.com תודה (בחג נערוך תפילה מיוחדת עבור תורמי הפדיון)

 

href="https://www.ezpay.co.il/Payment.aspx?id=13679">

לכול עניין – לתשלום מאובטח  – לחץ כאן 

 

רקע כללי

יש אומרים שיש לתת קודם פורים מחצית מן המטבע הקבוע באותו מקום ובאותו זמן, "זכר ל – מחצית השקל" שהיו נותנים באדר. ומאחר ששלוש פעמים כתוב תרומה בפרשה, יש ליתן ג'.. חצאים גדולים.   בזמן שבית המקדש היה קיים,כל אחד מישראל, נתן מחצית שקל של כסף, שיועד בבית המקדש לקרבנות הציבור. מטרת קרבנות אלו הייתה לכפר על בני ישראל ולהוסיף להם הגנה והשגחה רוחנית.

על מנת שזה יוכל להתממש עבור כולם, כל אחד מישראל היה צריך להיות שותף בקניית קרבנות הצבור וזה נעשה על-ידי מחצית השקל.  וכמו שבזמן בית המקדש קרבנות הצבור היו מכפרות על כל ישראל כך היום בבית מקדש מעט הוא בית הכנסת, על ידי התפילות מתכפר לאדם, כלומר כדאי לכל אדם לתרום לבית כנסת שעל-ידי התפילות יזכה לכוח כפרה ומובן מזה שבנתינת מחצית השקל יש כוח של כפרה.

המקור בתורה

"כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם, ונתנו איש כופר נפשו לה' בפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. זה יתנו כל העובר על הפקדים מחצית השקל בשקל הקדש, עשרים גרה השקל מחצית השקל תרומה לה'. כל העובר על הפקודים מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומת ה'. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל, לתת את תרומת ה' לכפר על נפשותיכם. ולקחת את כסף הכפורים מאת בני ישראל ונתת אותו על עבודת אהל מועד, והיה לבני ישראל לזכרון לפני ה' לכפר על נפשותיכם. (שמות ל יב)

לקריאת המגילה ברעננה – לחץ כאן

זהר

"תא חזי, הרי העמידו שאין ברכה עליונה שורה על דבר שנמנה, ואם תאמר ישראל איך נמנו, אלא לקח מהם כפר נפשם, והעמידו שלא עשו חשבון עד שנתקבץ כל הכופר ההוא, והוא עלה לחשבון, ונמצא שמתחלה מברכים את ישראל בעת קבלת הכופר, ואחר כך מנו את הכפר ואחר כך חוזרים ומברכים את ישראל, ונמצא שישראל נתברכו בתחילה ובסוף, ולא היה בהם נגף. למה עולה נגף בסבת מנין, אלא משום שהברכה אינה שורה בדבר שבמניין, וכיון שנסתלק הברכה שורה עליו הסטרא אחרא, והוא יכול להזיק, משום זה מקבלים כפר ופדיון להעלות המניין עליו. מהו מחצית השקל, הוא כמו חצי ההין, וזהו ו' ממוצע בין ב' ההין, אבן לשקול בה, הוא י' עשרים גרה השקל, הוא יו"ד. העשיר לא ירבה, זהו עמוד האמצעי ז"א שלא ירבה על י', וכך למדנו בספר יצירה עשר ספירות בלימה, עשר ולא אחד עשר. והדל לא ימעיט, זהו צדיק יסוד לא ימעיט מעשר, כמו שאמר בספר יצירה עשר ולא תשע, ממחצית השקל שהוא י'… (תשא ב')

מחצית השקל – להעלות את ישראל

"תא חזי, הכופר הזה כדאי לכפר על עשרה שבטים שמכרו את יוסף שהוא יסוד, והפרידו זה שהוא ז"א, מזאת שהיא המלכות, ועברו על מצות אדונם, משום זה עשרים גרה השקל, שהוא כנגד אותו הגר בארץ נוכריה שהוא יוסף, שנסתלק מהארץ הקדושה ונמכר בעשרים, ובני ישראל לא הרימו ראשם מאותה שעה משום העוון הזה. אמר הקב"ה למשה, אם אתה רוצה להרים ראשם למעלה, זה יתנו כל שהוא יסוד.." (זהר חדש תשא ב')

פדיון מחצית השקל לפני פורים – לחצו כאן