אלימות באחרית הימים

מדוע האדמה בוערת מתחת לרגלים? מדוע האלימות גואה?
ביטחון אישי ירד פלאים גם כאשר נמצאים במקום מרכזי והומה אדם!
מה אפשר לעשות? למה זה קורה?
בתחילת השנה נתננו תחזית שהביטחון האישי הפנים ארצי הוא שיעלה לכותרות מאד מאד ולצערינו התחזית הזו מתממשת לנגדנו במלא הכאב.
תחילתו של ההסבר בכך שאנו נמצאים בתקופה מיוחדת מאד, טובה וקשה בכפיפה אחת.
המילה דלי בגימטרייא שווה 44 שווה לערך של המילה דם
העידן בו אנו נמצאים נקרא באסטרולוגיה, עידן הדלי, ולכן לא במקרה הוא גם עידן של שפיכות דמים.
עידן הדלי בלי הסוד של האות יוד שווה לשפיכות דמים
מדוע?
התשובה צפונה בפרשת כי תישא בספר הזוהר סעיף ל
"…ולפעמים הוא שהנשמה הולכת בסוד בגלגול, מחמת שהאדם חטא עמה בגלגול קודם. אז, ולא מצאה היונה מנוח לכף רגלה, שהנשמה אינה מוצאת בו מנוח. מחמת העוונות שבגלגול הקודם. והיצר הרע רודף אחריה ליכנס בגוף הזה. שהוא שפחה אל יצר הרע, כלומר שכוח העוונות שמגילגול הראשון שיש בגוף הזה נבחן שהוא שפחה אל היצר הרע. והוא שד יהודי , הכפוף ליצר הרע. והנשמה היא י' הנקראת אמה העבריה, להיותה מעולם הבריאה, ובה שד הזה, דהיינו כח העוונות של גלגול ראשון מתהפך להיות שדי, מחמת ששמר הנשמה וחזר על ידה בתשובה, ומברך עמה להקב"ה בכל יום…….ומיחד עמה להקב"ה בקריאת שמע"
מהאמור בספר הזוהר, יש מצבים שבהם אדם נורמטיבי יכול לאבד שליטה ולהתנהג באופן זמני כמו "שד" ולעשות מעשים שלא יעשו!
לצערינו רואים אנו הוכחה לכך בחדשות המרכזיות שבכל יום, אנשים נורמטיבים, משכילים, מצליחים בתפיסה של העולם הגשמי, מפורסמים….עושים מעשים ללא שליטה ואחר כך אומרים "לא מבין למה עשיתי את זה"!
הקבלה מסבירה שאף אדם לא יכול להגיד בודאות "לי זה לא יקרה". כדאי לעשות פעולות שיבטיחו שזה לא יקרה לי!
כדאי לנו לדאוג שלא נאבד שליטה וגם שאנו נהיה במקום הנכון בזמן הנכון ולא שבטעות נזדמן אנו או קרובינו למחיצת אנשים שאבדו שליטה.
וזאת ניתן ללמוד בקורסים השונים…