בספר הזהר עם פירוש הסולם כתוב "אין צו אלא עבודה זרה"
{סעיף יד פרשת צו}. עבודה זרה פירושה משיכת שפע בצורה של רצון לקבל לעצמו, אגואיזם.
בפנימיות הפרשה נותנת כלים להינתקות מעבודה זרה, אחד מהכלים קיים באות "מ" קטנה המופיעה בפרשה, מ של המילה מוקדה. בכוח האור המתגלה דרך האות ניתן לנקות את המחשבות השליליות שלנו.{סעיפים כ-כ"א בספר הזוהר עם פירוש הסולם}.
כלי נוסף קשור למניין הפסוקים בפרשה 97 במספר ,
החכמים כתבו לכל פרשה שם לפי מנין הפסוקים ,מלבד השם הרגיל של הפרשה.
לפי הגימטרייא, במקרה הזה בחרו במילה "צו" בגימטרייה 96
ועם "הכולל" שהיא המילה עצמה, שווה ל- 97 .
כלומר שהפרשה כולה בעלת כח התנקות ממחשבות שליליות.