אסטרולוגיה בקבלה – אסטרולוגיה קבלית

לפני הרבה שנים היה עיסוק אסטרולוגיה בקבלה ידוע

בספר הזוהר עם פירוש הסולם פרשת לך לך סעיף כ"ט כתוב
"מארצך, הינו שאמר לו לך לך, מאותו צד של הישוב שהית דבוק בו, שהוא צד הימין בלי התכללות השמאל.
וממולדתך הינו שאמר לו לך לך, מאותו החכמה שהית מסתכל ושוקל התולדה שלך, והרגע והשעה והזמן שנולדת בו, ובאותו הכוכב ובאותו המזל.
שכל זה הוא הארת השמאל בלי התכללות הימין, שהארה זו באה בכוח המפתחא, שמימנה באם מנהיגי הכוכבים והמזלות.. ומה שהארת השמאל מכונה מולדתך, וכן מה שאמר ששקל הרגע והזמן שנולד בו, הוא כי מוחין דהולדת נשמות, נמשכים רק מהארת השמאל, ועל כן, המשא ומתן בו, דהיינו מה ששקל אברהם את אלו הכוחות כנגד אלו נבחן כחוקר לדעת הרגע שנולד בו, לראות וליבדוק באיזה קומה נולד אז..
בסעיף ל' כתוב
ומבית אביך, היינו שאמר לו לך לך, ולא תסתכל עוד בבית אביך, שהוא חרן, שלא תסתכל אם יש לך שורש להצליח בהעולם מבית אביך.."
פירוש-
ספר הזוהר מסביר שאברהם אבינו, האסטרולוג העצום שכתב את ספר היצירה (הספר משמש כיום כמקור עיקרי להבנת אסטרולוגיה קבלית) רצה לחקור באמצעות אסטרולוגיה קבלית "האם אני אצליח בעתיד?" נאמר לו חד משמעית שלא לעשות זאת!
העיסוק בצורה כזו של ראית העתיד על ידי מפה אסטרולוגית אינו רצוי "ולא תסתכל עוד בבית אביך.." הסיבה לך טמונה בעובדה שאדם יכול לשנות את גורלו והסתכלות שכזו יכולה לקבע את דעתו של האדם "זה מה שיהיה,מה כבר אני יכול לעשות?הגורל כבר כתוב, נגזר מלמעלה וכו'.
על פי הקבלה והתורה נתנה לאדם יכולת להשפיע ולישלוט על גורלו ! אמנם היכולת לשנות גורל מצריכה מאמץ – "אין ארוחות חינם", "יגעת ומצאת תאמין".
לימוד חכמת הקבלה מדריך בהבנת חוקי היקום וכיצד נשפיע על גורלינו לטובה!
פרוש לספר יצירה – הנקרא ספר חכמוני
"כל זה נסיתי בחכמה,אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני.אני שבתאי בן אברהם המכונה שמי דונולו הרופא……. וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן הסכלות כיתרון האור מן החשך….. על כן יגעתי מאד להתלמד ולהבין חכמת הרפואה וחכמת הכוכבים והמזלות ,….. אלא מקצת חכמי ישראל היו אומרים על ספרי המזלות הכתובים ביד ישראל שאין בהם ממש על שלא היו מבינים בהם……….. על זה סבותי אני בלבי לדעת ולבקש חכמת היונים וחכמת הישמעלים וחכמת בני בבל  והודו…..וחקרתי אותם ומצאתים שוים בכל דבר חכמת הכוכבים והמזלות עם ספרי ישראל, ודעת כולם שוה ונכונה……. ואחרי כן מצאתי אחד חכם מבבל ושמו בגדש,והיה יודע חכמת הכוכבים והמזלות לרוב  מאד………וכל חכמתו היתה מסכמת עם ברייתא דשמואל ועם כל ספרי ישראל…."
הכול צפוי והרשות נתונה
הכל צפוי כלומר, ניתן לראות במפה האסטרולוגית את תכונות האופי המולדות.
הרשות נתונה לשנותם לטובה. באמצעות ניתוח המפה בגישה הקבלית, נלמד מהם התניות תת-מודעות המשפיעות על חיינו ונקבל כלים פרקטיים לשנוי החיים לטובה! שינוי מעשה גורם שינוי במזל!
בברכה
יחזקאל נגר