כוח הרפואה בפרשת יתרו

העבדות במצרים גרמה שרוב בני ישראל היו בעלי מום, חלקם נפגעו בגפיים, חלקם אבדו ראיה או שמיעה, וגם פגמים אחרים.
כהכנה למעמד הר סיני הבורא ריפא את בני ישראל באופן מושלם כולל צמיחה מחודשת של איברים, על מנת שיוכלו לקבל את התורה בשלמות.
לפיכך בשבת הקרובה מתגלה ברכה מיוחדת לרפואת הגוף והנפש … להתראות בשבת.
מרכז מיכאל רעננה, רחוב אחוזה 117 קומה ב'

בפרשה זו יש גילוי חשוב ביותר בתור היותנו עם, מעמד הר סיני והגילוי של עשרת הדברות.
פרשה כה חשובה לעם היהודי נקראת על שם אדם שלא היה מצאצאי שנים עשר השבטים, כי אם על אדם שנחשב "גוי", שקיבל על עצמו תורת משה ובני ישראל – יתרו.
מה יתרו עשה שגרם לו לזכות כה להיותצינור לפרשה של עשרתהדברות, אנו יודעים שהשם של אדם גם מעיד על הכוח שלו, מהו הכוח הפנימי של יתרו?במקורות, אנו מוצאים שיתרו היה כהן מדין, מנהיג רוחני של העם שלו, יועץ בכיר של פרעה, אסטרולוג, בקיא בכל התורות הרוחניות, קורא בכף היד, אדם שניסה כול דרך רוחנית אפשרית.
אנו מדברים על אדם בעל עוצמה חזקה מאוד, שעד אותו זמן היה מחובר לצדדים שליליים. אדם שכל תנועה שלו נבחנה על ידי עמים רבים. בזמן היותו הכהן הגדול ביותר של "עבודה זרה" שמע יתרו את הסיפור של בני ישראל יוצאים ממצרים, סיפור קריעת ים סוף וסיפור המלחמה עם עמלק. לכן הפרשה מתחילה במילים "וישמע יתרו". השמיעה שלו היא בעלת משקל גדול מאוד, כפי שהסברנו על היקף השפעתו בעולם דאז. השמיעה שלו מביאה אותו לחפש את האמת של החיים אצל משה. השמיעה שלו בעלת עוצמה, מכיוון שיש התגברות עצומה של האגו. הכוהן הגדול שכולם מתיעציםבו, הולך למשה למדבר.
מדוע?
מכיוון שיתרו חיפש כל חייו את האמת. לכן, כל פעם למד תורה רוחנית אחרת, עד שהכיר את כולן, חוץ ממה שהתגלה לו כעת דרך משה, האמונה בבורא אחד. מה שהיה חשוב במיוחד ליתרו הייתה העובדה שמשה ידע כיצד להילחם עם עמלק. עמלק , הגימטרייה של המילה שווה למילה ספק. אשר הכוח המיוחד שלה זה להחדיר באנשים שנחלשו את הכוח של האנוכיות, האגו, רק אני. לכן עמלק תוקף את עם ישראל ברפידים, מקום שבו נחלשה המודעות של בני ישראל. יתרו ידע שהאמת היא להתעלות מעל כוח הרצון לקבל לעצמו. הוא הבין זאת ממלחמת משה בעמלק, ולכן יתרו הקטין את האגו שלו על מנת לבוא וללמוד ממשה. מכיוון שהמהפך שהוא עושה משלילי לחיובי היה כל כך גדול, יתרו זכה להיות צינור רוחני שעל שמו תיקרא הפרשה. יתרו קיבל את התורה, הוא קיבל על עצמו את החוקים הרוחניים של "ואהבת לרעך כמוך" בשלמות. הכוח הפנימי של פרשה זו וכן של שאר הפרשות המופיעות בתוך חודש שבט, מהותן הפנימית היא להפוך שלילי לחיובי, לעזור לנו בשינוי הרוחני שאנו צריכים לעשות. שינוי המודעות המוגבלת של האגו למודעות של "הכלל והפרט אחד הם". בפרשה יש פסוק המתחיל במילים "ואתה תחזה מכל העם…"כל הסודות של קריאה בכף היד ותווי פנים נמצאים בפירוש הזהר לפרשה זו .
72 פסוקים בפרשה , קשר ל 72 שמות של הבורא , באמצעותם משה רבינו שינה סדרי טבע ובקע את ים-סוף. עשרת הדיברות מהוות גילוי כח של " בילע המוות לנצח " היכולת להסיר כאוס מחיינו ולהתחבר לעץ החיים . "ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש " . כל אחד מעם ישראל יגיע למודעות רוחנית של כהן !
זוהי מודעות טהורה מכל רצון אנוכי .
בספר מתן-תורה של הרב יהודה אשלג מוסבר שבפסוק זה טמון בצופן כל ההסכם בין בני ישראל לבורא , הסכם שנערך לפני מתן-תורה במעמד הר-סיני .