בתחילת הפרשה מסופר על פטירת שרה אמנו . אברהם אבינו חוזר מ"עקדת יצחק" לקבורת שרה. בתחילה אברהם קונה את מערת המכפלה כולל השדה. המערה בתוכה קבורים אדם וחוה. לאחר הקבורה אברהם מתפנה למספד ולאבל. בהתייחסות לאבל בפרשה, נכתבת המילה " לבכתה " באות כ' קטנה ! (פרק כ"ג פסוק ב').
מדוע ?
לצערנו כאשר מאבדים אדם יקר הנטייה להרגיש צער מתמשך וההימצאות במצב רגשי של אבלות עלול להימשך יתר על המידה. אנו למדים מאברהם אבינו שיש לבכות וגם להספיד אך צריך להגביל את האבל ולא למשוך אותו מעבר לזמן שצריך.
מסביר הארי הקדוש הסיבה לאות כ' קטנה היא, 3 ימים לבכי 7 למספד, כלומר ימי בכי פחות מהספד!
לאברהם אבינו אובדן שרה אמנו גדול מאד, אבל לומדים כאן שהחיים צריכים להימשך, גם לאחר אובדן גדול!
בפרשה זו ניתן להתחבר לכוחה עוזר לנו להפסיק לבכות על תהליכים שהיו בחיינו בעבר וחלפו ואינם. כמו כן מסופר באריכות המסע של אליעזר עבד אברהם למצוא בת זוג ליצחק, מסע שהסתיים בהצלחה! כאן מתגלה כוח למצוא בן/בת זוג. בתהליך המסע, כאשר מגיע העבד לבית לבן, מכניסו לבן לבית במילים "בא ברוך יהו"ה כלומר בא וכנס אדם המבורך מלמעלה. אליעזר היה עבד כנעני. כנען בנו של חם נתקלל על ידי נח הוא וזרעו להיות לעבדים. כאן מתבשר אליעזר שהוא בעצם יצא ממסגרת הקללה והתחבר לברכה!
בצופן של הסיפור ניתן להתחבר לכוח העוזר לצאת מקללה לברכה. התנאי הוא להתנהג לפי החוקים הרוחניים של היקום אותם למד אליעזר מאברהם אבינו ואותם ניתן למצוא כאשר לומדים את עקרונות הקבלה.