פדיון כפרות – כפרה

  השקעה קטנה … רווח גדול – 

         

כפרות בערב כפור, וכך כתוב בספר שער הכוונות של האר"י: הסבר מורחב בהמשך הדף

א) ובתחילה אכתוב המנהגים, ואח"כ אכתוב הדרושים בע"ה. מנהג של הכפרה, המנהג הנזכר בספרי הגאונים, היה מורי ז"ל (רבי חיים ויטאל כותב על האר"י הקדוש) נזהר מאד לקיימו. והיה לוקח תרנגול א' לבן, לכל א' מבני הבית הזכרים. ותרנגולת א' לבנה, לכל א' מבני הבית הנקבות. ולפיכך לאשה מעוברת ישחוט עליה מספק ב' תרנגול, א' זכר, אולי הוא זכר, ותרנגולת א' נקבה, אולי הולד נקבה, ועוד תרנגולת אחרת, בשביל האשה עצמה, נמצא שהם ג' תרנגולים, ב' נקבות, וא' זכר, לכל אשה מעוברת. וזמן שחיטתו, הוא בליל ערב יוה"כ, באשמורת, קודם עלות השחר, אחר סליחות.

ב) וסוד הדבר הוא, לכפות את הדינים. כי הנה התרנגול נקרא גבר, כי הוא בחי' חמש גבורות אשר ביסוד דנוקבא, הנקרא גב"ר. והוא נשחט ג"כ ביום הט', שגם הוא כנגד היסוד כנ"ל, וע"י השחיטה, נכנעים ונמתקים גבורות היסוד הנז'…

השתתפות עבור פדיון הכפרות שיעשה באשמורת הבוקר ערב כפור, 42 ₪  עבור כל אדם, ברישום באחת מהדרכים הבאות:     בביט – 054-6365057     באמצעות הדואר: נא לשלוח צ'ק לפקודת "מרכז מיכאל"- ת.ד. 145 רעננה 4310101  / באמצעות אשראי בכפתור הכחול.

את השמות נא לשלוח לא יאוחר מיום שישי 22/9/23 12:00

את השמות לכפרות (שם ושם ההורים) נא לשלוח בווצאפ או מסרון לטלפון 054-6365057 

פדיון כפרות – לתשלום מאובטח  – לחץ כאן 

כבר בזמנים קדומים ניתן למצוא פירושים למנהג כפרות. אחד הפירושים החשובים נמצא בכתבי רבי יצחק לוריא מהמאה ה-16 צפת.
"המנהג הנזכר בספרי הגאונים, היה מורי ז"ל נזהר מאד לקיימו…"
מספר שער הכוונות דרושי יום הכיפורים.
רבי חיים ויטאל מעיד שהמקובל העצום האר"י הקדוש ,נזהר מאד לקיים מנהג זה!
במקום אחר מצוין שהאר"י הקדוש נזהר שלא לפגוע בשום חיה או אפילו חרק! כלומר האר"י הכיר בחשיבות וזכות הקיום של בעלי החי!
אם כך מדוע לגבי כפרות האר"י נהג אחרת?       והתשובה בכתביו..
"וסוד הדבר הוא,לכפות את הדינים. כי הנה התרנגול נקרא גבר, כי הוא בחינת 5 גבורות אשר ביסוד דנוקבא, הנקרא גב"ר…ועל ידי השחיטה,נכנעים ונימתקים גבורות היסוד…" ספר שער הכוונות דרושי יום הכיפורים.
מנהג שיכול להציל חיים

כלומר בכוח פעולה זו של שחיטת התרנגול באשמורת הבוקר, ניתן להמתיק דינים המרחפים מעל ראשו של האדם! דינים כגון עין-הרע, מחלות, צרות, תאונות  וכו'. לכן נוהגים לסובב את התרנגול מעל הראש כדי שימגנט את האנרגיות השליליות מהשדה האנרגטי שלנו.
לטוענים לצער בעלי חיים אשאל את השאלה הבאה, במידה וחס וחלילה, אחד מקרובי משפחתכם היה ניצב בפני סכנת חיים, וכפרה של תרנגול הייתה יכולה להציל אותו, במי הייתם בוחרים? בתרנגול או בקרוב המשפחה?
לדעת המקובלים, פעולת הכפרות אכן ממש יכולה להציל חיים!!!
הזמן היחיד המתאים לביצוע פעולה זו ,הוא אך ורק באשמורת הבוקר של ערב יום הכפורים. בערך 75-90 דקות לפני הזריחה.
כדאי ביותר לבצע את הכפרות באופן אישי אולם מי שנבצר ממנו להגיע ולבצע את הכפרות באופן אישי אפשר לשלוח את הפרטים למרכז מיכאל ונעשה את תיקון פדיון הכפרות עבורו.
למגיעים אישית בערב יום כיפור (רוכשים ועושים את הכפרות באופן אישי):

בנוסף – פדיון נפש מיוחד לפני ראש השנה/יום כפור לפרטים והשתתפות לחצו כאן