חדש – ספר הדרכה מצוין להבנת הברית ולכוונות בזמן הברית

למוהלים ולהורים

ברית מילה-הערה חשובה

נאמר בכתובים "מל ולא פרע כאילו לא מל"!

קיימות שתי שיטות כיצד לבצע את הפריעה

א. ממש לקרוע מעט את עור הפריעה

לאחר שהערלה הוסרה!

ב. לאחר הסרת הערלה לפרוע את ראש האבר כלומר להסיט לאחור את עור הפריעה מבלי לקרוע אותו.

שיטה א.  מוסבר בספרי הקבלה וזוהי שיטת המקובלים. ניתן לראות זאת בברור בפירוש של המקובל הרב יהודה אשלג בביאור לספר הזוהר בכרך א' הקדמת ספר הזוהר סעיף רכ"ה.

הסיבה לשיטה זו – עור הערלה מייצג 3 מדרגות של טומאה אותן לא ניתן לתקן ולכן יש להסירו. עור הפריעה מייצג קליפה (כוח שלילי) רביעי הנקראת קליפת נוגה שחציה טוב וחציה רע. כל עוד מחובר עור הפריעה לעור הערלה, כולה רע.   ניתן להפוך אותה לטוב רק לאחר הסרת הערלה ועל ידי חצייתו-כלומר קריעה של עור הפריעה מעט, אז קליפת נוגה הופכת כולה לטוב! לפי שיטה זו לא מועיל שעור הפריעה נקרע לפני הסרת הערלה, דבר שיכול להתרחש כאשר המוהל שם את המגן לפני הסרת הערלה.

דוגמה למגן בו משתמשים ברוב הבריתות

כאשר הרווח-חריץ המגן קטן מ- 0.6 כמעט ודאי שעור הפריעה נקרע בטרם הסרת הערלה. וכאמור לפי שיטת המקובלים אין זה מספיק ויש לקרוע אותו מעט לאחר הסרת הערלה! לכן מי שחש למה שנאמר "מל ולא פרע כאילו לא מל" כדאי לו לבצע הברית לפי שיטת המקובלים לפיה בוודאי אין ספק לביצוע שלב הפריעה כראוי.

שיטה שנייה – לפרוע ראש האיבר מבלי לקרוע את עור הפריעה, אכן נסמכת על פוסקים גדולים. במידה ובכל זאת מוהל מחליט ללכת לפי שיטה זו, חשוב מאוד שיכוון שבפעולת הפריעה הוא מתקן את קליפת נוגה והופך אותה כולה לטוב!!

לדעתנו שיטה זו טובה פחות משיטת המקובלים ולכן מוהל החש לדבר המקובלים כדאי שיבצע את הפריעה עם קריעה מועטה של העור כמו שהוסבר לעיל!

ישנו מגן נוסף הנקרא – ע"ש ברונשטיין – המונע יציאת דם לחלוטין, מבטל מצוות מציצה, בוודאי קורע עור הפריעה מראש עוד לפני הסרת הערלה ובשום פנים ואופן אין להשתמש בו.