פרשת כי תצא

תחילת הפרשה מספרת על מלחמה ועל שבי של אישה יפת תואר . על פי הקבלה האישה יפת התואר היא הנשמה של כל אחד ואחד! המלחמה המדוברת כאן היא מלחמה פנימית, מלחמה במודעות, מלחמה במחשבה, מלחמת היצר.
הכיצד?
לכול אדם יש שני צדדים, האחד, מודעות הנשמה והצד השני, מודעות הגוף והיצר. שני כוחות אלו נמצאים במלחמה מתמדת. המלחמה המדוברת כאן היא המלחמה נגד הרצון לקבל לעצמו, נגד האגואיזם.
כאשר עולים מעל האגו , ניצולים מכל הסכנות והנפילות הכתובות בפרשה . במידה ולא מתעלים מעל האגו הנפילה היא ודאית, היא רק עניין של זמן.
כאשר נתבונן במילים בהם הפרשת מתחילה "כי תצא למלחמה.."  אנו רואים שהמילה הראשונה היא מילת תנאי "כי" כמו "אם תצא .." והסיבה לכך היא שלכל אחד מאיתנו יש בחירה חופשית ומשה מודיע לנו כאן שאם באמת רוצים לצאת למלחמה אז ודאי הבורא יעזור לנצח בה כמו שכתוב "ונתנו השם אלוקיך בידך.."
על מנת לזכות ולנצח במלחמה יש צורך בעזרה הדדית ! לכן בפרשה מציינים שנית את החשיבות של דאגה לזולת.
הפרשה מופיעה בדרך כלל בחודש אלול ומהווה עזרה בהכנה לראש – השנה . למעשה יש 7 הפטרות נחמה מ – ט' באב עד ראש השנה . עובדה זו מלמדת אותנו שיש למעשה 7 פרשיות של התורה העוזרות לנו לעלות רוחנית .  כדוגמת 49 יום של הכנה לפני מעמד הר – סיני יש כאן 49 יום הכנה לראש השנה .
הפרשה כולה מונה 105 פסוקים והחכמים נתנו סימן רוחני לפרשה באמצעות המילה " עלי ", בגמטרייא גם 105 . כלומר, המסר של הפרשה הוא, עליה רוחנית .
הפסקה האחרונה של הפרשה מתארת את המפגש של בני ישראל עם העם הנקרא עמלק. העמלקי מגיע להילחם עם ישראל ברפידים,מדוע?
רפידים מלשון רפיון וחולשה, בני ישראל נפלו לחולשה שאפשרה ומגנטה את העמלקי.
מה גרם לחולשה, מהי הסיבה שהחלישה את בני ישראל?
החולשה הייתה תוצאה של ספק.
למודעות של בני-ישראל הזדחל ונכנס הספק, כמו שכתוב בתורה, "היש אלהי"ם בקרבנו אם אין".
ולכן ולא במקרה עמלק בגמטרייא ספק.
מהאמור לעיל אנו לומדים שישנו חיבור אנרגטי בפרשה המעניק כוח להעלות את המודעות האישית שלנו ולהתגבר על הספקות שיש לנו.
המלחמה האחרונה, מלחמת גוג ומגוג היא מלחמה נגד הספקות. הכוח נגד הספק היא האמונה שעליה כתוב בספר הזוהר שבאחרית הימים יהיה מאד קשה לדבוק באמונה מכוון שהמציאות הפיזית תראה את ההפך. רק באמצעות הבנה וידיעה של היקום הרוחני והמציאות הרוחנית תוכל לתת לאדם את הכוח לנצח במלחמת האמונה.