חשון
א
רבי דוד ומשה ממרוקו

ב

ג
רבי ישראל מרוז'ין;
רבי אליעזר הלוי הורוביץ מדזיקוב בן רבי נפתלי צבי מרופשיץ

ד

ה

ו
רבי חיים דה לה רוזה תלמיד הרש"ש

ז
רבי יהודה צבי אייכענשטיין תלמיד ר' צבי הירש מזידיטשוב

ח
רבי אהרון מנדל הכהן מקהיר

ט
רבי אשר בן ר' יחיאל 'הראש'; רבי משה סתם מפשעבורסק

י
גד בן יעקב אבינו (משבטי י-ה); רבי אריה ליבש מסטאניסלוב

יא
רחל אמנו; מתושלח הצדיק בן חנוך;

בנימין הצדיק בן יעקב אבינו (משבטי י-ה);
רבי מנחם נחום, המגיד מטשרנוביל

יב
רבי זאב וולף קיצעס תלמיד הבעש"ט; רבי יעקב חיים בן הבן איש חי

יג
רבי ברוך מקאסווע תלמיד מנחם מנדל מוויטפסק

יד

טו
מתתיהו כהן גדול חשמונאי; רבי צבי הירש הורוביץ מטשרטקוב;
רבי ליב 'בעל היסורים'; בעל החזון איש

טז
רבי עמרם חסידא בן משה נחום

יז
רבי מנחם מנדל מקוסוב גיסו של השרף

יח
רבי ליב הדרשן הקדוש מפוזנא

יט
רבי שמשון הלוי מאוזיראן תלמיד האפטא רבא

כ
רבי אברהם הרב"ד השני אביו של ר' יצחק סגי נהור; הרב מרדכי שרעבי
רבי שלום הלוי רוזנפלד מקמינקא תלמיד רבי נפתלי צבי מרופשיץ

כא
רבי דוד בן זמרא, הרדב"ז מורהו של האר"י;
רבי אלעזר הכהן מסוכוטשוב תלמיד רבי שמחה בונם מפרשיסחא

כב
רבי יששכר דב רוקח מבעלזא

כג
רבי גדליה מבזאלקאבי תלמיד המגיד ממזריטש

כד
רבי אברהם אזולאי ה'חסד לאברהם'; רבי חיים יוסף מפוסטין

כה
רבי נפתלי מליז'נסק נכדו של רבי אלימלך מליז'נסק

כו

כז

כח
רבי יונה החסיד גירונדי

כט
רבי אברהם דוד ממירופול תלמיד רבי אהרון מטשרנוביל

ל
רבי צבי הירש הכהן מרימינוב תלמיד רבי מנחם מנדל מרימינוב