שבת הגדול

שבת שלפני פסח נקראת – שבת הגדול.
בשבת זו החל תהליך היציאה מעבדות לחרות בפועל.
בני ישראל לקחו את עבודת האלילים של מצרים,השה, וקשרו אותו לרגלי המיטה, דרך בזיון לעבודה הזרה.
נאמר בפרשת בא בתורה "משכו וקחו לכם צאן"להורות שיש כוח מעל השפעת המזלות. המזל של מצרים "טלה" ושליטתו בתחילת האביב, למרות שזה היה זמן שליטת מצרים באמצעות העבודה הזרה של הטלה, בני ישראל לקחו שליטה באמצעות כוח עליון. ומכוון ששליטה זו מתרחשת בשבת, נקראת היא שבת הגדול על שם השליטה. כלומר בשבת זו מתחברים לכוח של שליטה מעל המזל ומעל מה שכתוב בגורל.
"משכו" – למשוך את האור והקדושה שנפלו לקליפה, בכך מתבטל כוחה.
ילד לפני בר-מצווה אינו מחויב במצוות והוא נקרא "קטן".
עבד אינו מחויב במצוות גם כן נמצא במסגרת הנקראת "קטנות".
בשבת הגדול הפכנו מ"קטנים" ל"גדולים"!
לכן השבת נקראת "שבת הגדול".
בכל שנה ושנה יש הזדמנות חוזרת להתחבר לכוח להפוך מקטנים (מודעות מוגבלת שאני לא יכול להשפיע על הגורל שלי) לגדולים (אני כן משפיע על גורלי), כלומר להגדיל את יכולת השליטה על הרצון לקבל לעצמו שלנו המהווה את המקור לכל הצרות .
ביוד ניסן נפטרה מרים הנביאה!
כמו כן מורו של המקובל העצום יהודה אשלג ,נפטר ביום זה.
מי ייתן וזכותם תעמוד לעם ישראל בעת הזאת