לבנות בית

היה היה נגר מבוגר שהחליט לפרוש מעבדותו. הוא פנה למעסיק שלו, ותיאר תכניותיו לפרוש מעסקי בניית הבתים במטרה ליהנות ולבלות במחיצת אשתו ומשפחתו המורחבת. למרות הצער הכרוך בהפסד הכנסה, הוא הסביר כי זה הצעד הנכון עבורו.
המעסיק שהצטער מאד למשמע בקשת העובד המצטיין שלו, ביקש ממנו כטובה אישית לבנות בית אחד נוסף.
הנגר הסכים, אך לא היה קשה להבחין, שליבו יוצא אל החופש והוא לא מרוכז בעבודה.
הוא השתמש בחומרים פשוטים והעבודה בכללותה הייתה באיכות נמוכה.
זו בפירוש לא הייתה הדרך לחתום קריירה של מצוינות.
כאשר סיים הנגר את מלאכתו, הגיע המעסיק אל הבית, העניק לנגר מפתח לדלת הכניסה ואמר:  "זה הבית שלך, זו המתנה שאני נותן לך".
הנגר המזועזע אמר בקול שקט: "לו רק הייתי יודע שהבית הזה מיועד לי הייתי עושה הכל בצורה אחרת".
מוסר השכל
אנו בונים את חיינו יום אחר יום.
לעתים אנו לא משקיעים את הטוב ביותר שאנו יכולים לתת.
ברגע של זעזוע אנו מבינים שאנו צריכים לחיות בבית שבנינו.
זכרו, החיים הם "פרויקט עשה זאת בעצמך", הגישות שלכם והחלטות שאתם עושים היום, "בונים" את ה"בית" בו תחיו מחר, בנו אותה בתבונה!

לבנות בית

בית המקדש נחרב בגלל שנאת חינם…
"ואם נחרבנו, ונחרב העולם עמנו על ידי שנאת חנם, נשוב להבנות והעולם עמנו יבנה, על ידי אהבת חנם" (הרב קוק – אורות הקודש ג שכד)
מהי אהבת חינם? היש דבר שהוא חינם?
אהבת חינם היא הדבר היותר רציני ויציב: אהבה שאינה תלויה בדבר. "כל אהבה שאינה תלויה בדבר, אינה בטלה לעולם" (אבות ה טז)
אהבת חינם אינה תלויה בדברים חיצוניים, אינה מותנית בהתנהגויות הנראות לעין, אלא היא עצמית
מהי שנאת חינם? מהלך נפשי המביא את האדם לשלול כל מה שאינו דומה לו.
" תן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברינו ולא חסרונם"
ואף אם נגיע למצב כזה שנפריז במידה זו, אין לנו לחשוש: מוטב ניכשל באהבת חינם מאשר בשנאת חינם "ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה"