כאן מתחיל סיפור גלות מצרים. הגלות הקודמת לגאולה. בהתפתחות האישית, בהתפתחות הרוחנית, יש תמיד גלות לפני גאולה. בכול פעם שאדם עובר לשלב גבוה יותר, יש גלות. יש תקופה של חושך והאדם צריך להתחזק בוודאות ואמונה על מנת לעבור את החושך.
מדוע צריך אמונה בזמן החושך?
מכיוון שלא רואים לאן הולכים. אמונה זו היכולת לראות את הבלתי נראה על סמך ידיעה פנימית. כאשר האדם עובר בחייו תהליכים קשים או לא ברורים, האמונה תגרום הבדל משמעותי באיזה אופן האדם עובר אותם!
מכיוון שפרשת שמות עוסקת בגלות, ספר הזהר בפרוש שלו לפרשת שמות מדבר גם על הגלות של אחרית הימים. זה הזמן שלנו, כפי שאמרו וכתבו על כך כל כך הרבה מקובלים ומורים רוחניים: "רבי שמעון נשא ידיו ובכה ואמר, אוי למי שיקרה באותו זמן ואשרי חלקו של מי שיקרה ויוכל להימצא באותו זמן". ומפרש "אוי למי שיקרה באותו זמן", הוא משום שכשיבוא הקדוש ברוך הוא לפקוד את האילה , שהיא השכינה, יסתכל מי הם העומדים עמה, ובכל אלו הנמצאים עמה ויסתכל בכל המעשים שכל אחד ואחד ולא יהיה נמצא צדיק, שכתוב "ואביט ואין עוזר וכמה צרות על צרות יהיו לישראל .
אשרי מי שיראה וימצא באותו הזמן, משום שאותו שיתקיים בזמן ההוא באמונה, יזכה לאור ההוא של שמחת המלך, ועל הזמן ההוא כתוב "וצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב". (זהר פרוש הסולם שמות צ"ו).
כמו שכותב ר' שמעון: "מי שיתקיים באמונה". בתקופה שלנו אי אפשר בלי אמונה. הניסיונות בהרבה תחומים קשים להרבה אנשים. לכן ידיעת חוקי המשחק של החיים בצביון הרוחני היא מאד חשובה. האמונה שהחוקים עובדים, גם כאשר איננו רואים קשר בין הדברים, וגם כאשר נראה כאילו הכול הפוך ולא צודק.
אמונה באה מהשורש אמן. אמן בגימטרייה = 91, שזוהי הגימטרייה של המילה מלאך. מלאך הוא שליח, הוא מחבר בין דרגות מודעות שונות. המילה אמן גם כן מהווה חיבור בין דרגת עץ החיים למציאות שלנו.
לכן, אדם שחי באמונה, האמונה מחברת אותו. אמונה נותנת כוח! כאשר פסיכולוג בארצות הברית עשה מחקר בנושא, הוא זימן קבוצת אתלטיים מהטובים ביותר. למחצית הקבוצה הראשונה, אמרו שהם יעשו תרגילים קשים ושהוא מאמין שהקבוצה הנוכחית תצליח. המציאות הייתה שהם לא הצליחו.
למחצית השנייה של הקבוצה, כשזימנו אותם אמרו: "פיתחנו כדור אנרגיה מיוחד שעוזר לעשות ביצועים בלתי רגילים". כל הקבוצה שלקחה את הכדור הצליחה בתרגילים. לאחר שהצליחו אמרו להם שהכדורים היו למעשה לא יותר מאשר גיר רגיל.
ההבדל היחידי בין הקבוצות אמונה, הקבוצה השנייה האמינה ללא ספק שהם יצליחו, תאמין וההצלחה שלך תבנה את עצמה.