פרשת משפטים

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם…" . בספר הזוהר עם פירוש הסולם מסבירים שמדובר בחוקים של גלגולי נשמות.
אנו ממליצים, לכל מי שמעוניין להתעמק בנושא של גלגול נשמות ביהדות, ללמוד מתוך ספר הזוהר עם פרוש הסולם בפרשה זו, פרשת "משפטים", וכן בשער הגלגולים, מתוך כתבי האר"י הקדוש. גלגול הנשמה מדבר על כך שהנשמות חוזרות בגלגול על מנת לתקן, להשלים דברים שלא השלמנו בגלגולים הקודמים.
מה בעצם באנו לתקן?
מהם השמות השונים של הנשמה?
איך יש חיבור בין הנשמה לגוף?
מהן תכונות הנפש
ובא וראה דברי פי חכם הרבי אברהם אבן עזרא ז"ל בספרו "יסוד מורא" דף ח' ע"ב וז"ל:
"ועתה שים לבך ודע, כי כל מצוות הכתובות בתורה או המקובלות שתקנו האבות, אעפ"י שרובם הם במעשה או בפה, הכול הם לתקן הלב …."
באנו לתקן קלקול. במילים אחרות להפוך התנהגות אנוכית לנתינה מאוזנת לזולת "ואהבת לרעך כמוך".
שמות הנשמה ממדרגה העליונה לתחתונה: יחידה, חיה, נשמה, רוח, נפש.
את שתי הדרגות העליונות לא מקבלים או משיגים , בדרך כלל, מלבד יחידי סגולה, בזמנים מיוחדים, כמו במעמד הר סיני.
רוב האנשים נמצאים בדרגת התפתחות של הנפש, שהיא המדרגה הנמוכה ביותר בין כל המדרגות. בתורה כתוב "הדם הוא הנפש", וההסבר הוא שהנפש של האדם מתחברת לגוף דרך הדם. החלק התחתון במודעות של הנשמה מתחבר עם חלק עליון וזך שיש בגוף. לכן, אגב, לא מומלצת אכילת חיות לא כשרות, או חיות כשרות ללא שחיטה והכשרה , מכיוון שהנפש הבהמית של החיות נמצאת בדם ובגוף של החיה. התוצאה של האכילה הזו היא התחברות לכוחות אנרגיה לא מאוזנים הנמצאים ביצורים אלו. לכן מטרת הכשרה של בשר נועדה להסיר את האנרגיה השלילית שבבהמה או החיה. הנפש עצמה מתחלקת לשנים. החלק העליון הנפש השכלית, החלק התחתון הנפש הבהמית. וכמו שבגוף האדם יש ארבע יסודות, כך בנפש הבהמית יש ארבע תכונות, ארבע מידות. במידות יש חיובי ושלילי: גאווה, תאווה, רכילות ועצבות. הן השליליות, וההפך, החיוביות. תפקידינו בתהליך "התיקון", לנקות עצמנו מהמידות השליליות ולהתנהג לפי המידות החיוביות. כאשר זה קורה, זרימת השפע הקיים בעולם הרוצה להתממש דרך בני האדם, להתגלות דרך האדם, תזרום ממצב פוטנציאלי ותתגלה בפועל בחיים שלנו וזה אינו קורה כאשר המידות השליליות שליטות באדם. אם מישהו יטען שיש הרבה אנשים שמתנהגים לפי המידות השליליות וניראה שטוב להם, התשובה לכך היא שכל אשר להם אין בו ברכה אמיתית תמידית. אין שם שפע אמיתי. אולי יש עושר אבל לא הברכה האמיתית ליהנות ממנו. מכיוון שבעולם שלנו אין ארוחות חינם, אדם צריך להיות מודאג אם דברים באים בלי שהרוויח אותם. לאור האמור ,ר' חיים ויטאל ציין שכל התפתחות רוחנית מתחילה במידות של האדם . המידות שצוינו לעיל כוללות את כל השאר, למעשה הן תולדות ותוצאות של השורשים שלהן.
לכן, הכלל הוא: "דרך ארץ קדמה לתורה". לא ניתן לעשות תיקון תוך כדי התנהגות הפוכה מכלל זה . כולי תקווה שכולנו נזכה לזכך את המידות שלנו באמת. ניתן להתחבר לכח של "קו אמצע" כח של איזון, הכח להפוך שלילי לחיובי, כח התנגדות וחיזוק מערכת החיסון כאשר מגיעים בפרשת משפטים לאמצע ספר שמות, בפסוקים.
בהצלחה במסע הרוחני.