ע"ב שמות – 72 שמות הבורא – הספר 72 השמות – קורס ע"ב שמות – מדיטציה ע"ב שמות – ריפוי ע"ב שמות – שם בן ע"ב

משה בוקע את הים באמצעות ע"ב שמות ( עב שמות )

אחד המקומות בו ע"ב שמות מופיעים במלא הדרם נמצא בסיפור יציאת מצרים. בשם זה משה רבנו בקע את ים סוף.

התחברו לקורס אינטרנטי המסביר את ע"ב השמות- למעבר לקורס לחצו כאן

כמו שכתב רבינו אברהם בן עזרא ז"ל, ויסע וגו', ובעבור שאלֶה השלשה פסוקים דבוקים זה עם זה, וכל אחד יש בו ע"ב אותיות, ע"כ מצאנו בספרים כתוב, סימן סוד השם המפורש!

בסיפור יציאת מצרים בתורה יש שלושה פסוקים מיוחדים, המופיעים בספר שמות פרק י"ד בפסוקים 19,20,21, כאן מוצפנים ע"ב שמות.

האם יש אפשרות ששמות קדושים אלו יעזרו לנו בחיי היום יום?

כן! דוגמא לאפשרויות מופיעה בפסקה הבאה:

בספר הזוהר עם פירוש הסולם פרשת בהעלותך סעיף מ"א כתוב

"ויודעים החברים ללכת בדרך יושר, דהיינו בקו האמצעי, לתקן המעשים כראוי. ובשם של ע"ב שהוא קשר האבות, נמצאים דרכים לדין, לרחמים, לעזרה, לחסד, ליראה, לתורה, לחיים, למוות, לטוב ולרע. אשרי הם הצדיקים שיודעים דרכי התודה, ויודעים ללכת בדרכי המלך הקדוש…"


ספר חדש – על ע"ב שמות ואנא בכוח – מדיטציות משנות מציאות

על פי ספר הזוהר וחכמת הקבלה, מפתחות וסגולות לביטחון, שמחה, השגות רוחניות, בריאות, פרנסה, זוגיות, ילדים ועוד

מבצע – לרוכשים ישירות באמצעות האינטרנט – המשלוח כלול   להסבר ורכישה לחצו כאן

 


היש תנאים לקבלת ברכה באמצעות ע"ב שמות?

בהמשך להסבר על הר סיני ומידת הענווה, בע"ב השמות הקדושים יש 216 אותיות ורק אחת מעשרים ושתיים אותיות האלף-בית אינה מופיעה בטבלת השמות אפילו פעם אחת. האות ג' היא האות החסרה ברובד הגלוי מכיוון שהיא מרמזת על גאווה, ומי שמתגאה אינו יכול לקבל שפע וברכה באמצעות השמות הקדושים, כמו שנאמר: אמר הקדוש-ברוך-הוא, אין אני והוא יכולים לדור בעולם, שנאמר "גבה עיניים ורחב לבב אתו לא אוכל" (תהלים ק"א, ה' / מסכת סוטה ה'). ובמילים אחרות, גאווה פירושה רצון לקבל לעצמו, רצון אנוכי, אגואיסטי, גאווה היא תדר אנרגטי ההפוך לחלוטין מהתדר של אור הבורא שהוא אהבת חסד, הרצון להשפיע ולהיטיב לנבראיו. במדרש האותיות שבספר הזוהר מוסבר שכוחה של האות ג' היא "גומל דלים", ומכיוון שמהות ע"ב השמות היא לגמול דלים ולהשפיע חסדים לכל הנבראים שבעולם, האות ג' חייבת להופיע. והיא אכן נמצאת בטבלה אך ברובד הנסתר שלה, כראוי לגמילות חסדים שתהיה בצנעה ולא בפרהסיה. האות ג' מופיעה ביחד עם כל שם בטבלת השמות זאת מכיוון שכל שם מורכב מג' אותיות.

הקוד הגנטי של היקום

" בעשרה מאמרות נברא העולם.. "   דברי המשנה במסכת אבות, בפרק חמישי, מתייחסים לעובדה ש"דיבור" הבורא ברא את העולם, או אפשר לומר בדרך אחרת: באמצעות צירופי אותיות נברא העולם.

מוסבר בספר הזוהר:  " אסתכל באורייתא וברא עלמא "

כלומר הסתכל בצירופי האותיות של התורה וברא את העולם.

"…אלא הסתכלות הקב"ה היה באופן זה. שכתוב בתורה, בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ, הסתכל במילה זו וברא את השמים. בתורה, כתוב בה, ויאמר אלקים יהי אור, הסתכל במילה הזו וברא את האור. וכן בכל מילה ומילה שכתוב בתורה, הסתכל הקב"ה ועשה הדבר ההוא…."

זוהר הסולם, פרשת תרומה, תרל"ט

"הסתכל.." במובן ובמשמעות של נתינת כוח, למילה הספציפית, לממש את הוראת אותה המילה, בכל תוקף וכוח של צופן האותיות, על פי הסוד החבוי בתוכן.

הדרך שלנו "להסתכל" באותיות ובצירופי השמות היא באמצעות התבוננות, כוונה ומדיטציה. ההסתכלות היא כאשר מציירים בעיני הדמיון את הצירוף ומתמקדים בו !

 

ע"ב שמות 72 שמות

חכמת הקבלה מגלה את המשמעות של החיים, עוזרת לגלות את התכנים הרוחניים החבויים בתוך כל אחד.      על-פי תפיסתו של ויקטור פראנקל בספר אדם מחפש משמעות,  הרצון העמוק ביותר של האדם, הוא שאיפה למשמעות והבנה של חייו והעולם שבו הוא נמצא, הבנה זו היא הכוח …להמשך לחץ כאן

[/one_half]

להסבר לגבי גלגול נשמות – לחץ כאן 

להסבר אודות אסטרולוגיה קבלית – לחץ כאן