סוד הקדיש

מהו מקור אמירת הקדיש? עד כמה מועיל לנשמת הנפטר? מדוע מועיל לנשמת הניפטר?…