לו"ז יום כיפור תשע"ט

מרכז מיכאל

בית ללימודי קבלה – מרכז הדרכות

כל התפילות נערכות באולם ממול לכניסה הראשית של המלון

לוח זמנים:

יום שלישי – ערב יום כיפור:

11:00 כניסה לחדרים

16:00 –  חדר אוכל נפתח לסעודה מפסקת (פתוח רצוף עד תחילת הצום)

17:45 –  התרת נדרים – בבית הכנסת

18:23- הדלקת-נרות בלובי בכניסה לחדר האוכל (תחילת הצום)

18:23 – תפילת מנחה

           שקיעה – 18:44      זמנים מיוחדים  19:02 ,  19:56

19:00  כל נדרי

           ערבית

           לימוד בלובי

יום רביעי – כיפור:

8:30 שחרית.

9:30 פתיחת ההיכל, הרצאה ו"אנא בכוח"

         קריאת התורה ומוסף

16:45 מנחה.

          נעילה

19:17 ערבית וסיום צום.

          קפה ועוגה – בחדר אוכל – הבדלה

19:45 – סעודה – נחשבת סעודת שלמה המלך – מוצאי חג

צום קל

ושנה  טובה לכולם.