שבת זכור

בשבת שלפני פורים – מוסיפים לקריאת התורה פסקה מיוחדת המתארת מלחמת ישראל בעמלק.
מכון שבפסקה כתוב "זכור את אשר עשה לך עמלק…"השבת נקראת שבת זכור.
המילה "זכור" משמעותה חיבור,חיבור לכח האנרגיה שיכול לאפשר לנו להתגבר על עמלק האישי וזהו הכח שאנו יכולים לקבל בשבת זו.
מהו עמלק האישי?
עמלק בגימטרייא ספק,ספקות הם עמלק אישי.
ספקות מנתקות ומפרידות את האדם מאחדות, ברכה,בריאות, שפע…
כל עוד אין אחדות יש מציאות לכוחו של עמלק ,לכן הנס של פורים מקורו באחדות שהייתה בין היהודים בשושן באותו הזמן.
תחילתה של מלחמה
בתורת הקבלה אנו מבינים שמלחמה רוחנית נגד האגו מתרחשת בחג הפסח ובמיוחד בליל הסדר.
מדוע חשוב להתגבר על האגו?
המקובל העצום הרב יהודה אשלג אמר שכל הצרות של האנושות נובעות מהרצון האנוכי.
הרצון האנוכי הוא האגו.
תחילתה של מלחמה היא בקבלת הרשות והכוח לצאת למלחמה
תחילתה של מלחמת היצר היא בחג הפורים, בקריאת המגילה. לכן מיד לאחר פורים מתחילים בשינון הלכות הפסח.
נתינת הרשות והכוח לצאת לקרב מתרחשת קצת לפני פורים, בשבת הנקראת שבת זכור!!
שבת זכור היא השבת לפני פורים וקבלת הכוח למלחמה מתרחשת בזמן קריאת התורה.
קריאה זו כל כך חשובה, שיש אמירה שאינה משתמעת לשתי פנים שחשוב שכולם ישמעו את הקריאה הזו!!
פורים שמח ממרכז מיכאל