ברוב הפעמים פרשיות אלו מחוברות.בשנה מעוברת הפרשות יקראו ,ברוב המקרים, בשבתות שונות.
רוב הפרשה גם תזריע וגם מצורע עוסקות בנגע צרעת. צרעת בגוף של אדם ,צרעת בבגד ובבתים.
בלשון ספר הזהר "צרעת פירושו סגירו. כי סוגר אורות העליונים ואינו פותח,וכשהוא סוגר ואינו פותח נקרא נגע".(סולם סעיף צ"א)
כלומר בנגע צרעת אין זרימת אור ושפע מגיעים אל הנגוע ,בין אם זה אדם,בגד או בית.
מהו גורם עיקרי לצרעת ובכלל זה מחלות עור שונות ?
התשובה נמצאת בפרוש הזהר לפרשת מצורע, מצורע-מוציא רע,כלומר מי שמדבר שקרים על הזולת או
מי שמדבר לשון הרע ,שזה בעצם דברי אמת על הזולת, הגורמים נזק ולא מועילים בכלל. דיבורים כאלו הם הגורמים למחלות.
האם בפרשות אלו טמון כח רפואה ?
הרפואה מנגע צרעת קשורה מאד לחשיבה והרגשה של הנגוע.
במידה והחולה מאד מצטער שגרם נזק לזולת ע"י דיבור שלילי הרי שתהליך הריפוי החל.
ובנוסף, יש בפרשת תזריע אות "ג" גדולה(ויקרא י"ג פסוק ל"ג).
אות זו מגלה כח של איזון,ובהיותה אות גדולה היא מגלה אור גדול. האור הזה הוא אור של רפואה.
מכוון שלדיבור יש כח כה רב כתב ה"חפץ חיים"ספר חשוב בנושא שמירת הלשון,ספר שכדאי לכולנו לעין בו מידי פעם.
בספר הזהר עם פירוש הסולם פרשת תזריע סעיף קנ"ג,
"ביאור המאמר.הבונה בית צריך לבנותו בצדק, …..ואם לא
הסטרא אחרא נמשך אל הבית…."
כלומר, אם אדם אינו מחבר את בנית הבית לאנרגיה חיובית של האור בזמן בנית הבית, אותו בית ימגנט כוחות טומאה.
ספר הזהר מסביר שצריך האדם לומר בפה שהבית נבנה בשביל לגלות אור ולהיות כלי ומשכן לכח הבורא.
בתים הטעונים באנרגיות שליליות מסבים נזק ליושבים בתוכם.
לכן כדאי מראש להקדיש את הבתים לגילוי אור הבורא ועשית חסד.