כפי שהוסבר בדברי הפתיח לפרשת בראשית, התורה שנכתבה ברצף וכמקשה אחת חולקה על ידי חכמי הכנסת הגדולה לפרשיות ולחמישה ספרים כדי לתת לנו, בכל תקופה ובכל שבוע את הכלים שיתאימו לטיב העבודה שעלינו לעשות או להתמודדות שעמדת בדרכנו עד סוף כל הדורות.

ספר בראשית מגלה את הכוח של ספירת כתר. זה הוא כוחו של ספר בראשית והוא לתת לנו את היכולת לקבוע, עוד ברמת הזרע, את התהליך הכי רצוי עבורנו שיכול להביא אותנו להשגת התיקון שלשמו באנו לעולם.

פרשת ויחי היא הפרשה האחרונה בספר בראשית ויש לה את הכוח של ספירת מלכות. כוחה של ספירת מלכות היא להוציא לפועל את כל התקשורות שנעשו עד אז. כוחו של ספר בראשית מתגלה כאן בשלמותו.
מלבד שלושת המדרגות של ההוייה הגשמית קרי נפש, רוח ונשמה ישנן עוד שני מדרגות שנקראים חיה ויחידה המקבילים לספירות חכמה וכתר וכן לשני העולמות אצילות ואדם קדמון.
בספר הזוהר עם פרוש בסולם, בפרשת "ויחי" מסבירים "ויחי יעקב הארץ מצרים", שיעקב מקבל כוח נבואה דווקא בארץ מצרים. יעקב מקבל מסרים חשובים מאד, הכוללים גם את הזמן שלנו.
בסעיף י"א, בפרוש סולם, כתוב הזהר: "…לא היה בידו כוח לברך, אלא במצרים..בוא וראה, שלא נתנה נבואה אלא לנשברי לב, רדו שמה ושברו…".
לכן נאמר שמזמן חורבן בית המקדש הנבואה נתנה לשוטים ולקטנים מכוון שאצלם יש כוח של "נשברי לב". אין להם אגו שיכול להפריע לקבלת הנבואה.
סמוך להסתלקותו מהעולם הוא אוסף את כל ילדיו והתכוון לברך אותם ולהתנבא על גורל כל אחד מהם ועל גורל השבטים שיצאו מהם שכל אחד מאיתנו הוא חלק מהם.
אבל, משהו השתבש ודברים אחרים לגמרי ממה שתכנן יעקב לומר יצאו מפיו. המפרשים הסבירו שבאותה עת הסתלקה ממנו רוח הנבואה והוא קיבל את רוח הקודש שמקורה בספירת חכמה וזו היא מדרגת חיה שנקראת ויחי. מה שיצא הם דברים לא מובנים בקלות ולא נשמעים כברכות. יעקב אומר "היאספו ואגידה לכם אשר יקרא אתכם באחרית הימים" כלומר, כל הברכות כוונו לתקופה שנקראת אחרית הימים שהיא סמוכה לגאולה. התקופה הזאת היא התקופה שבה אנחנו נמצאים ולכן קריאת התורה בפרשה הזו, דווקא עכשיו, יש בה כוח מאד משמעותי להתמודדות שלנו היום. ברכות יעקב אבינו לבניו חזקות מאוד והן ניתנות כדי להגן ולעזור לעם ישראל בעת תהליך הגאולה.
כל שבט מקבל את מנת האנרגיה שלה הוא יזדקק.
בזמן קריאת התורה אנו מתחברים לכוח הזה של הברכות שיעקב כיוון לכל אחד מאיתנו ולכלל עם ישראל!
כאשר מסיימים את קריאת התורה של ספר בראשית נהוג לעמוד לפני קריאת הפסוק האחרון .ולאחר ששליח הציבור קורא אותו כל הקהל אומר "חזק חזק חזק וניתחזק" . האר"י הקדוש מסביר ששלוש פעמים חזק בגימטרייה שווה למילה "משה".
אנו רוצים להתחבר לגילוי האור של הפנימיות של התורה שתגלה אלינו בזכותו של משה רבנו, שידע את סודות התורה בשלמותם