פרשת בהעלותך

"ומי שאומר , שספור ההוא של התורה הוא להראות על אותו ספור בלבד בא ,
תיפח רוחו ….." ( זהר בהעלותך י"ד).
"אלא שכל דברי התורה , הם דברים עליונים , וסודות עליונים …."(זהר בהעלותך נ"ח ).
"כיון שירדה לעולם הזה (התורה), אם לא הייתה מתלבשת באלו הלבושים שבעולם הזה , שהם הספורים ודברי הדיוט , לא היה יכול העולם לסבול "(זהר בהעלותך נ"ט)
הפרשה מתחילה בהדלקת המנורה בבית המקדש . במקום הדלקת נרות כתוב "בהעלותך את הנרות ".
מדוע ?
ספר הזהר עם פירוש הסולם מסביר "העלאת נרות , היא סוד המשכת שפע החסדים דלא פסיק" , כלומר שאינו נפסק .
"בוא וראה בשעה שהכהן נתכוון להדליק נרות למטה והיה מקריב קטורת הסמים , אז באותה שעה מאירים נרות עליונים , שהם הספירות , וניקשר הכול יחד ושמחה וחדווה נמצאים בכל העולמות …  ועל כן כתוב בהעלותך את הנרות ." (זהר בהעלותך י"א) .
כלומר בשבוע זה , במיוחד בשבת , מתגלה כוח של חסדים והמתקת דינים , ושמחה וחדווה נמצאים בעולמות . לכוח זה אנו רוצים להתחבר !
דבר מיוחד נוסף בפרשה , שתי אותיות נון הכתובות בכוון ההפוך . האות נון מסמלת בדרך כלל נפילה , אך כאן בסמיכות לפסוק " ויהי בנסוע הארון "(במדבר י"א , ל"ה ),האות נון קמה מנפילתה וביחד עימה גם השכינה המאירה פנים לבני ישראל .
באופן פרקטי מופיע ומתגלה כאן כוח העוזר לנו לקום מנפילה .
יש בפרשה זאת גם כוח של רפואה המתגלה בפסוק "אל נא רפא נא לה " הסבר מעמיק לפסוק זה נימצא בקורס רפואה וקבלה .