פרשת חקת

בפרשה יש את הסיפור של ה"פרה האדומה", פרה שלאחר שחיטתה ושרפתה שימשה לטיהור אנרגיות שליליות מבני אדם בתים וחפצים שונים. היא שמשה להסרת הטומאה החזקה ביותר, טומאת מת . כלומר, ברגע שאדם מת יש דרכו פתח לטומאה שנקראת טומאת מת . המילה טומאה, מייצגת כוח אנרגיה רע, המתגלה כתוצאה של התנהגות אנוכית או של ריק, חלל שנוצר בהסתלקות נשמת האדם
מכוון שמדובר בהסרת אנרגיה שלילית, מדובר למעשה בכוחות ריפוי המתגלים דרך צופן האותיות של הפרשה. ולכן לא במקרה פרשה זו מופיעה בדרך כלל בתחילת חודש תמוז, מזל סרטן והקשר למחלה ששמה סרטן.
אברהם אבינו מסביר שלכול חודש יש שתי אותיות דומיננטיות בהשפעתן, בחודש תמוז האותיות הן ת'  ח' ושתיהן מופיעות בשם הפרשה חקת-חק ת'.
הצופן לרפואה בפרשה זו קשור לגמטרייא של המילה פרה. בספרי הקבלה מוסבר שחמשת האותיות הסופיות ם.ן.ץ.ף.ך. בגמטרייא 280 + 5 האותיות עצמן = 285 =פרה .
ספר הזהר מסביר שבמעמד הר-סיני זכינו לכוח הנקרא "בילע המוות לנצח" ולגילוי הסוד של האותיות הסופיות (ם.ן.ץ.ף.ך.) . סוד כיצד להתגבר על מות מחלות ובעיות. לצערנו, הפסדנו כוח זה לאחר חטא העגל. מה שנותר לנו בימינו זוהי האפשרות של קריאת התורה עם מודעות ומדיטציה להתחבר דרך הצופן של פרה אדומה, לכוח של רפואה .
כוח רפואה
יש כאן את הסיפור של נחש הנחושת (במדבר פרק כ"א 9 ). כל מי שהוכש על-ידי נחש הביט אל נחש הנחושת וחי. סיבה אחת לרפואה הייתה ההבטה כלפי מעלה שהזכירה להתחבר לאור הבורא (נחש הנחושת הוגבה על נס). סיבה שנייה-נחושת היא מתכת המגלה אנרגיה של איזון,אמצע,מערכת החיסון. לכן הנחש היה מנחושת ולכן היה כלי מתאים להעביר בו כוח ריפוי.
פטירת צדיקים
בפרשה גם מדובר על פטירת מרים ואהרון. ספר הזוהר מסביר שזכותם של שצדיקים עומדת לעד. ולכן גם בזמננו ניתן לבקש סיוע מהבורא בזכות הצדיקים. לכן גם לאחרונה התחזקה התופעה של עליה לרגל לקברי צדיקים. כדאי לדעת שבכתבי האר"י מצוין שהימים המתאימים לכך במיוחד הם ערב ראש חודש וט"ו לחודש העברי.
נקודות מעל אותיות בספר התורה
ישנן 10 מקומות בתורה בהן מופיעות נקודות מעל האותיות,לפעמים נקודה אחת לפעמים יותר. בפרשה זו לקראת סופה (במידבר פרק כ"א 30) במילה אשר יש נקודה מעל לאות ריש.
מסביר "בעל הטורים" שתי האותיות הנוספות במילה הן אש, מכוון שנשרפה באש וניטל ראש שלה.
כלומר-באמצעות הנקודה מתגלה כוח מיוחד הנקרא בלשון הקבלה "אור החכמה", הנמשל כאן לאש, ושרף-וביטל את ראש המדרגה של קליפת סיחון! (את השורש הרוחני של האנרגיה השלילית הנקראת סיחון).