סליחות

לקראת תחילת השנה החדשה, תשע"ה, נערוך סליחות במרכז ברעננה במוצאי שבת 21/9/19 בחצות, כולם מוזמנים.

תפילת סליחות המסורתית לפני ראש השנה, מיוסדת על שני עקרונות חשובים
תיקון הכלי שפגמנו, כלומר עצם המעשים האנוכיים שעשינו במשך השנה, בין ביודעין ובין שלא הם שפוגמים בכלי הקבלה הרוחניים שלנו, כלומר ביכולת שלנו לקבל ברכה.
מסבירים בספרי הקבלה שאותיות האלפבית העברי הם הבונות את כלי הקבלה הרוחניים.
כן על מנת לתקן את כלי הקבלה שלנו, האותיות מופיעות בראשי התיבות של מזמורי הסליחות.
שלוש עשרה מידות הרחמים , המעלים אותנו למציאות רוחנית מעל 12 המזלות והממד הפיזי ומה הצורך בהם? התנהגות שלילית פוגעת גם באופן מידי וישיר באנשים המעורבים, אך גם יוצרת שדה אנרגטי שלילי המצטבר ומשפיע סביבתית. באמצעות הכוונות והמדיטציות של 13 המידות, ניתן לטהר את העולם מהאפקט השלילי של המעשים שעשינו.  מובן שעצם אמירת הסליחות ללא אמירה מהלב, כמעט אינה מועילה .
מדיטציה המתאימה כהכנה רוחנית לראש השנה
בהרצאת ראש חודש הסברנו כמה אפשרויות למדיטציה. אחת מהן מיועדת להסרת חסימות אנרגטיות.
כאשר אנו עושים או מדברים ולפעמים חושבים באופן שלילי ,אנו גורמים חסימה אנרגטית בצינורות האנרגיה הרוחניים שלנו. במידה ודבר זה אינו מתוקן החסימה עלולה להתממש כבעיה פיזית בגוף וכמחלה.
מכיוון שחודש זה, חודש אלול, נקרא "עת רצון", מבחינה קבלית הדבר מעיד שיש כוח מיוחד מרובד אנרגטי הנקרא "רצון" וכוח זה יש בכותו להפוך דין לרחמים, כלומר אפשרות להסיר חסימות שגרמנו, אפשרות להפוך בעיה לברכה, צרות לרצון …
ניתן להתחבר לכוח חיובי המסיר חסימות באמצעות צירף אותיות מ-ע"ב שמות של הבורא. הצרוף הוא אותיות יל"י . אנו מדמיינים אור לבן הזורם דרך האותיות לתוך השדה האנרגטי שלנו,לנשמה ,לרוח,נפש ולגוף. אנו מדמיינים שאור זה מסיר כל חסימה שנוצרה בשדה האנרגטי שלנו.
כדאי גם תוך כדי המדיטציה לעשות חשבון נפש של השנה שחלפה מה עשינו לא טוב וכיצד השנה נתקן ונשפר.
כוחות הריפוי שבסליחה
כאשר לימדתי בטורונטו קנדה נגשה אלי תלמידה וגללה בפני את  הסיפור הבא :
" הייתה לי בעיה חמורה בבטן ונותחתי 7 פעמים . יום אחד בהיותי לבד בבית נפלתי על הרצפה בלי יכולת להזעיק עזרה . מול עיניי ראיתי את הסרט של חיי . חשתי , ידעתי שהסוף מתקרב . כוחותיי עזבו אותי מרגע לרגע . בסרט של חיי ראיתי רגעים בהם נפגעתי רגשית באופן שלא יכולתי לסלוח . באותו רגע חלפה במוחי המחשבה  , כך עם רגשות כאלו אני עוזבת את העולם ? באותו הרגע הכול התגמד והתחלתי לסלוח ולמחול בלב שלם לכל מי שפגע בי . כאשר סיימתי , כוחותיי החלו לחזור ולבסוף יכולתי להזעיק עזרה. מאז עברתי עוד 7 ניתוחים שהצליחו . באותו הרגע על הרצפה החלטתי שמעולם לא אתרגש כאשר מישהו יעשה שטות וכביכול יפגע בי , אני סולחת מראש ".