פורים            לקריאת המגילה ברעננה – לחץ כאן

לימוד חשוב כהכנה לקריאת המגילה תשפ"ב

 

 

חג פורים קשור למילה פור . פור , משמעותו גורל . המן ראה בגורל-באסטרולוגיה, זמן של חולשה ליהודים וחישב הזמן בו יוכל להשמידם.

בכתבי האר"י, בשער הכוונות , כתוב שהמן הפיל פור . הוא הגורל . ולמעשה הוא ראה באסטרולוגיה את העתיד .
המן לא ידע שיש מצב הנקרא "אין מזל לישראל" , כאשר מחליטים לא להיות עבד של ה"גורל " , ניתן לשנותו על ידי פעולות מיוחדות . מרדכי ואסתר לא נכנעו לגורל , לא נכנעו להמן .
קריאת המגילה בפורים מהווה התחברות לאור של החופש מעבדות ל "גורל" בצורה חזקה ביותר.

הקריאה מהווה תזכורת ונתינת כוח, לכול אחד מאיתנו לא להיות עבד של הגורל. לכן מגלה בכתיב חסר בגימטריה 78 שהם 3 פעמים שם הוי"ה – המרמזים על שלוש אורות אותם מקבלים בזמן קריאת המגילה, כנגד ימין שמאל ואמצע.

קריאת המגילה משמעותה , גילוי ההסתר, גילוי הקודים והצפנים המוסתרים בתוך המגילה. כדאי לכוון לשמות אלו בזמן הקריאה, לפחות מי שקורא עבור הציבור. ניתן לגלות אותם בספרי האר"י הקדוש.

חשוב בפורים:

1. קריאת המגילה.  (פרטים לקריאת המגילה ברעננה – לחץ כאן)

2. משלוחי מנות ומתנות לאביונים- ביום. שתי פעולות נתינה לזולת. כלומר, שוב, גילוי אנרגיה של נס, באמצעות אחדות ונתינה לזולת.

3. סעודת פורים – משתה ושמחה ביום!

4. תרומת "זכר למחצית השקל. (להסבר לחץ כאן)

חג פורים מהווה חיבור לאור של מודעות "משיח".
"משיח" הוא אור של שליטת הרוח על החומר,לכן נאמר "שהמשיח רוכב על חמור לבן" ,החומר הופך ללבן,כוח של נתינה וטהרה.
בפורים יש לנו הזדמנות אישית לחזק את עצמנו רוחנית ע"י מגילת אסתר.
כתוב ,לעתיד לבוא, כל החגים מתבטלים חוץ מפורים. עוצמת האור של פורים לא תאבד בגילוי האור לעתיד לבוא,כלומר ,האור של פורים, יכול לעזור לנו בתהליך לקראת גילוי אור משיח.
מלחמת גוג ומגוג-מלחמת מודעות הקיימת בכל דור ודור.

המלחמה היא בין דעת של קדושה לבין דעת של הנחש-סטרא אחרא. לכן נאמר שבאחרית הימים כולם ידעו את הבורא-כלומר כולם יהיו במודעות קדושה.
מאז חטא אדם הראשון אנו בתהליך תיקון. החטא ,בעץ הדעת ,גרם פגם במודעות של כל הנשמות הכלולות באדם וחוה מאז ועד עתה. כתוצאה מפגם זה נוצרו כל המחלות, רדיפות, עוני, שיעבוד וכל הצרות האפשריות.

כמעט והגענו לתיקון ביציאת מצרים .
באותו מעמד הערב רב שהם משורש עמלק (בגימטריה- ספק) גרמו לבני ישראל ספק בזה ששאלו "היש אלקים בקרבנו אם אין" כלומר הטילו ספק במציאות הבורא.
אותיות של המילים היש +אין = "השיאני הנחש ואוכל"(אלו המילים שאמרה חוה), כלומר חזרנו ביציאת מצרים על אותו החטא של עץ הדעת.

לפני שליטת מודעות הקדושה, תהיה מלחמת גוג ומגוג, היא מלחמת עמלק, כמו שנאמר לאחר מלחמת עמלק ברפידים "מלחמה ליהו"ה בעמלק מדור דור". באותו מעמד נאמר "מחה את זכר עמלק מתחת השמים" הציווי הוא למחות את מודעות הנחש, הקליפה , הספק והפירוד.
בזמן פורים עמלק התגברו מאד באמצעות המן האגגי כמו שכתוב במגילה "אחר הדברים האלה גידל המלך את המן…"

בגימטריה: המלך = המן = 95
הם רצו לשלוט על בני ישראל שהם "בני מלכים" , המלך בגימטריה 95 !
מלכות של הקליפה רוצה לשלוט על מלכות הקדושה. מלכות הקליפה קשורה לאות ק ומלכות הקדושה לאות ה .
מכוון שהאות ק שולטת בחודש אדר רצו להשמיד את בני ישראל בחודש זה.
כמו כן ההפרש בגימטרייא בין האות ק לאות ה הוא 95 ! כמו שכתבנו המלך = המן = 95
לכן נאמר "יד על כס י"ה (95) מלחמה ליהו"ה בעמלק…"
לסיכום, ללא בן ברית חזק נפסיד במלחמה זו.

בפורים התגלה כוח אדיר שעזר להציל את בני ישראל משליטת עמלק ודעת של הקליפה!
כוח זה מתגלה בכל שנה ושנה באמצעות קריאת המגילה!!! וזו היא הסיבה והחשיבות העצומה לשמיעת קריאת המגילה והתחברות לכוח זה!
המטרה היא הצלת המודעות שלנו של כל אחד ואחד שלא ליפול למודעות הקליפה!
בן הברית,הוא האור של הבורא,המוסתר ב"מגילת אסתר".