חודש הנסים-כסלו-מזל קשת

התחברות לברכה שבחודש כסלו בזרע של החודש כמו שנאמר על ראשי החודשים "זמן כפרה לכול תולדותם" כלומר האפשרות לחולל מראש, תיקון לפגמים שפגמנו בשנים קודמות, בחודש כסלו.

מכוון שמדובר בחודש של נסים אדבר מעט על כוח הנסים באמצעות ע"ב השמות, לימוד לראש חודש ומדיטציה קבוצתית

כולל סעודה קלה

ביום רביעי  27/11/19    21:30- 20:00
השתתפות: 50 ש"ח

מקום: מרכז מיכאל רעננה, רחוב אחוזה 117 קומה ב'