מכירת חמץ באינטרנט 

  מדוע כדאי למכור חמץ?  לחצו כאן 

מכירת חמץ באינטרנט  באתר זה – מתאים רק לארץ!

חשוב לקבל אישור למשלוח המכירה!

הנחיות להחלת מכירת החמץ באמצעות האינטרנט!!!

כדי שההרשאה תחול ותאפשר לרב למכור את החמץ שברשותך, עליך לבצע פעולה הנקראת "קניין". אופן הפעולה: בקש מחבר שייתן בידך חפץ שלו – לזכות הרב יחזקאל נגר, כגון: ממחטה, עט וכדומה. עליך להגביהו כ-25 ס"מ (זו פעולת ה"קניין"), ובתמורה אתה מעניק לו את ההרשאה למכור את החמץ שלך. לאחר ההגבהה' (= הקניין') אתה יכול להחזיר לחבר את החפץ.
זכור: פעולת הקניין' נחוצה כדי שמכירת החמץ תחול ולא תעבור על איסור החזקת חמץ בפסח.

קניין

'קניין' הינה פעולה הנותנת תוקף משפטי להעברת בעלות מאדם לאדם או לקניית זכות כלשהי. כך גם בענייננו; בפעולת הגבהת החפץ שנמסר לידיך בשם הרב ("זכיין לאדם שלא בפניו"), עוברת אל הרב הרשאה למכור את החמץ שלך לגוי. בדרך זו נחסך הצורך לטלטל פיזית את החמץ מרשותך לרשות הרב ומרשות הרב לרשות הגוי. בחלוף חג הפסח הרב קונה עבורך את החמץ מהגוי והוא שוב בבעלותך.
את החמץ שמשאירים לפסח יש לסגור היטב ולסמן את המקומות בשלט: "מכור", כדי שלא ייגשו אליהם בטעות בפסח, (כולל במקום העבודה, מחסן וכדומה).

שטר הרשאה למכירת חמץ

אנא העתיקו את הדף ושילחו ל- chezi45@walla.co.il
לא יאוחר מיום רביעי 6/4/20   בחצות
אני החתום מטה, נותן כוח ורשות לרב יחזקאל נגר, ועושה אותו שליח ומורשה במקומי למכור ולהשכיר, בעצמו, או על ידי שלוחו ושליח-שלוחו, עד מאה שלוחים, כל מיני חמץ ותערובות-חמץ וחשש-חמץ שלנו, הן הנמצא ברשותנו, ו/או ביד אחרים, או שיש לנו חלק וזכות בהם, או שהם רק פיקדון ביד אחרים. וכן אנו מייפים כוחו שישכיר לנכרי כל המקומות שהחמץ מונח שם. ובזה אנו מגלים דעתנו, שכל חמץ וחשש חמץ ותערובות חמץ השייך לנו, בכל מקום שהוא, יימכר לנכרי בכל אופן שיהיה, הן מצד שליחות והן מצד זכייה, שזכיין לאדם שלא בפניו, וכן ביד השליח למכור החמץ האמור לעיל בכל מחיר שירצה לפי חוות-דעתו, ויהי ממכרו קיים, ותהא ידו כידינו, ועשייתו כעשייתנו, ופיו כפינו.
נא למלא באימייל

שם:
כתובת הבית/דירה      וכן כתובת נוספת במידה ויש מחסן משרד וכו'

תרומה מומלצת-36 ש"ח  (לתרומה לחצו כאן)

אפשר לשלוח עבור:
מרכז מיכאל 
תיבת דואר 145 רעננה 43101