הושענה רבה

הזדמנות מיוחדת לברכה

הסבר אודות האירוע המיוחד, בהמשך הדף

ליל הושענה רבה תשפ"א בחמישי    8/10/20

21:30 – התכנסות

(למי שנמצא בסביבה ומעוניין להגיע בהתאם להנחיות קורונה, זרחין 10 כניסה B קומה ב')

22:00 – לימוד חשיבות ליל הושענה רבה, הלימוד יועבר בפייסבוק וכן בקישור הבא: לחצו כאן 

22:30– קריאת ספר דברים עם כוונות מיוחדות

(נא להכין ספר דברים מראש, כדי לעקוב אחר הקריאה) 

בסיום הקריאה המשך לימוד, במידה ונוכל עד 4:30 לפנות בוקר

השתתפות: תרומה לעמותה תתקבל בברכה 

בהעברה בנקאית, מרכז מיכאל ע"ר, פועלים-12, סניף-661, חשבון – 86323

משמעות הלימוד

סוד קבלי עתיק לגילוי הצפון בגוף האדם – מתקיים אחת לשנה בליל הושענה רבה חשיבותו גדולה כל כך שנפוץ המנהג להישאר ערים כל הלילה
לילה אחרון של סוכות נקרא "הושענה- רבה". לילה זה מהווה סיכום של כל תהליך הדין המתחיל בראש השנה.
עיקר הדין בראש השנה עצמו, בין ראש השנה וכיפור יש הזדמנות לערער על גזר הדין ולשנותו, בעיקר ביום הכיפורים עצמו. ערעור אחרון בזרע של השנה ניתן "להגיש" בליל הושענה רבה.
חשיבותו גדולה כל כך שנפוץ המנהג להישאר ערים כל הלילה, תיקון זה נקרא גם תיקון כרת.
"ואומנם עיקר הדין שנידון העולם עתה, הוא להימסר הפתקין, שנחתמו בנעילת יום הכיפורים,…..ונמסרים ביד השלוחים לפעול הדין והמשפט,……ואם ישובו, יחזרו לקחת הפתקים מידם. אם לאו אין עוד תקנה בתשובה מאז ואילך. " שער הכוונות כתבי האר"י עניין סוכות דרוש ו'
האר"י הקדוש אומר שהדרך למתוק הדין ולתיקון הקוד הגנטי שלנו, היא על ידי קריאת חומש "דברים" כולו עד חצות הלילה וחשבון נפש אישי.
לאחר חצות הלילה יוצאים להתבונן בצל של הנשמה לאור הלבנה, רנטגן רוחני רק פעם בשנה.  בכתבי האר"י מוסבר שפעם אחת בשנה יש אנרגיה מיוחדת שאפשר באור הלבנה לראות את "הצלם", את האנרגיה של הנשמה.
מלבד הצל הרגיל יש "בבואה דבבואה" צל בתוך צל, גוון נוסף המראה את האנרגיה של הנשמה לשנה הקרובה ובמידה ונגזר דין על האדם זה יופיע בצל!