אלו עשרה כללים לקדושת המחשבה ולדבקות אמת בבורא יתברך: מהינוקא

א. לחשוב על רקע כחול ולצייר שם הוי"ה ב"ה בצבע תכלת ולהשתוקק במחשבה להיות נכלל בשם הזה, ולצייר איך מים יוצאים מהשם הזה ושוטפים את נשמתך.

ב. לחשוב שאתה מונח על הארץ ואתה מתפלל שכל עם ישראל יתקרבו לה' יתברך וכולם מתקרבים ורק אתה נשאר על הארץ ומכסה עצמך בעפר מגודל הבושה מפניו יתברך ונעלם בעפר, לצייר לך איך כולם זכו לתכלית ואתה עפר ואפר ומכוסה בעפר ואז תחשוב שה' יתברך קורא לך ושואל אותך מפני מה אתה שם, ואז תאמר לו מחמת שאתה מרגיש שאינך ראוי לכל הקירוב והטוב הזה ועשיתי זאת רק בשביל עם ישראל, ואז ה' יתברך בעצמו יוציא העפר ויקרב אותך קירבה אמיתית וגדולה.

ג. צייר לך עמוד של אש בלילה ובתוכו שם הוי"ה ב"ה מאיר מתוך האש, זאת תצייר בלילה, וביום תצייר עמוד ענן ובתוכו שם הוי"ה ב"ה מאיר מתוך עמוד הענן וזאת תצייר ביום כנ"ל.

ד. תצייר ג' הויות (יהו"ה יהו"ה יהו"ה) מעל ראשך ותכוון גימטרייה מזלא ותראה זאת באש בוערת מעל ראשך, ותבקש מה' יתברך שיגביר לך המזל וישמרך מכל רע ויקרבך למידת רחמיו יתברך .

ה. תצייר שם הוי"ה ב"ה מאיר באש ובוער ממש לפניך ומאחוריך ומצדדיך.

ו. תצייר לך איך כל הקרקע, היינו הארץ זה שם אדנ"ות (אדנ"י) והשמים כנגד שם אהי"ה וד' רוחות השמים כנגד שם הוי"ה ב"ה ותכוון לייחדם בסוד יחוד ברכה קדושה. (ראשי תיבות יב"ק = 112 = אדנ"י+יהו"ה+אהי"ה)

ז. תכוון ששם הוי"ה ב"ה בוער באש קדושה ונוראה, שהולכת וגדלה ומאירה יותר ויותר, ויוצאים קולות של קדושה וקריאה לליבך בני חביבי רוץ אלי ותקרב עצמך אלי ותזכרני תמיד ואל תסיח דעתך ממני.

ח. תצייר שם הוי"ה ב"ה בוער באש עליך היינו שאתה נמצא בתוך השם הוי"ה מאש והוא מאיר עליך.

ט. תכוון שם הוי"ה ב"ה שמאיר באור לבן חזק, ותכוון איך כל איבריך מתפוררים ונכללים באותיות הללו, ואיך שכל איבריך כלו מלהתפורר ונכללו באותיות שם הוי"ה, צייר לך איך שם הוי"ה ב"ה מאיר בכפלי כפליים.

י. תצייר שם הוי"ה ב"ה בוער באש מלפניך ותכוון שה' יתברך יאיר לך את פניך.