על פי הבן איש חי, למצוא זיווגו במהרה ובנקל, סגולה להסרת עיכוב, לומר פרקי תהילים הבאים:

ל"ב / ל"ח / ע' / ע"א / קכ"ד / קכ"ז.

ואחר כך שירת הים להגיד בשמחה (רצוי עם הטעמים)

ואחר כך ייקח תפוח עץ יחתוך לחמישה חלקים יברך ויאכל

ואז יתפלל לבורא מקרב לב, שיזמן לו בת זוגו.