אמירת שירת הים בשמחה ובדימוי שעכשיו ממש עובר את הים מהווה סגולה לכפרת עוונות